Chưa đặt nội dung thu hồi phương tiện cũ trong Nghị quyết trình HĐND TP

Hà Bình
Chia sẻ

Kinhtedothi - Điều kiện tiên quyết mà Hà Nội đặt ra để dừng xe máy là phải có biện pháp thay thế, phát triển phương tiện hành khách công cộng.

Ngày 30/6, tại cuộc họp báo của Thường trực HĐND TP thông tin về kỳ họp thứ 4, HĐND TP Hà Nội khóa XV, trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến Nghị quyết về Đề án "Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030", Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Nguyễn Nguyên Quân cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội đã tập trung chỉ đạo xây dựng Đề án này. Đề án đã được Sở GTVT Hà Nội, Viện Chiến lược Bộ GTVT nghiên cứu và triển khai trong suốt một năm qua. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Đề án đã tuân thủ các quy định như tổ chức hội thảo xin ý kiến nhà khoa học, đăng tải công khai để xin ý kiến Nhân dân, các hội và các bộ, ngành trung ương. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp, UBND TP có những điều chỉnh phù hợp để trình HĐND TP.
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Trong quá trình xây dựng Đề án, UBND TP Hà Nội đã phân công trách nhiệm cho các cơ quan cùng phối hợp để bảo đảm tính khoa học, hiệu quả nhất. Theo đó, Công an TP Hà Nội được giao phát phiếu khảo sát tới chủ phương tiện và người dân. Việc Công an TP Hà Nội khảo sát bảo đảm khách quan và không trái quy định. Với 15.000 phiếu phát ra, có đến gần 90% người tham gia khảo sát ủng hộ hạn chế phương tiện cá nhân và lộ trình dừng hoạt động xe máy. Ngoài ra, qua lấy ý kiến Nhân dân trên Cổng thông tin điện tử TP, 85% các ý kiến thống nhất Hà Nội cần thiết ban hành Nghị quyết này. Cũng có ý kiến cho rằng, Nghị quyết lẽ ra cần ban hành sớm hơn.

Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội cho biết: Khi chuẩn bị xây dựng đề án, Hà Nội đặt ra nhiều phương án xin ý kiến Nhân dân. Trong dự thảo Nghị quyết ban đầu có nội dung liên quan đến thu hồi phương tiện cũ. Tuy nhiên, sau khi các bộ, ngành cho ý kiến cũng như phản biện của MTTQ, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của người dân, cơ quan soạn thảo thấy rằng nội dung này còn phải xem xét, tính toán kỹ hơn nên Nghị quyết chính thức trình HĐND TP không có nội dung thu hồi phương tiện cũ.

Về việc điều chỉnh giờ học, giờ làm, trước đây, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho Hà Nội thực hiện, nhưng thời điểm đó chưa hiệu quả do chưa áp dụng đồng bộ các biện pháp. Cơ quan soạn thảo thấy rằng, cùng với việc quản lý phương tiện giao thông, việc tiếp tục đề xuất điều chỉnh giờ học, giờ làm là hết sức cần thiết. Đối với các cơ quan của Hà Nội, việc điều chỉnh giờ làm thuộc thẩm quyền TP. Tuy nhiên, khi điều chỉnh giờ làm việc của các cơ quan trung ương trên địa bàn TP thì cần sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Đề án trên cũng đã đặt ra vấn đề này. Do đó, nếu được HĐND TP thông qua, trước khi tổ chức thực hiện, UBND TP cần báo cáo xin ý kiến các bộ, ngành. Nếu nhận được sự đồng thuận thì giải pháp này mới được triển khai.

Về chủ trương Hà Nội sẽ phân vùng hoạt động của phương tiện để phù hợp với hạ tầng cơ sở và tiến tới năm 2030 sẽ dừng hoạt động xe máy trên các quận, theo Trưởng Ban Đô thị HĐND TP, trước mắt Hà Nội đặt vấn đề phân vùng để hạn chế xe cá nhân phù hợp với hạ tầng xã hội theo từng lộ trình cụ thể. Đến năm 2030, khi hạ tầng xã hội được triển khai đồng bộ, vận tải hành khách công cộng phát triển đạt 50 - 55% theo quy hoạch thì chúng ta sẽ tổ chức dừng hoạt động xe máy. Điều kiện tiên quyết mà Hà Nội đặt ra để dừng xe máy là phải có biện pháp thay thế, phát triển phương tiện hành khách công cộng. Hà Nội đã có quy hoạch và kế hoạch về việc về nội dung này.