Chưa được giảm cước di động

Chia sẻ

KTĐT - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông thực hiện việc điều chỉnh giá cước dịch vụ thông tin di động theo đúng các nguyên tắc đã được Bộ quy định tại công văn định hướng quản lý giá cước đã được ban hành hồi cuối tháng 6/2010.

KTĐT - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông thực hiện việc điều chỉnh giá cước dịch vụ thông tin di động theo đúng các nguyên tắc đã được Bộ quy định tại công văn định hướng quản lý giá cước đã được ban hành hồi cuối tháng 6/2010.


Điều này cũng đồng nghĩa với việc Bộ tạm thời chưa chấp nhận các phương án giảm cước được Công ty Viễn thông Viettel và Tập đoàn Bưu chính - viễn thông Việt Nam (VNPT) đệ trình đầu tháng 7 năm nay.


Theo Vụ Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông), phương pháp tính giá thành dịch vụ viễn thông hiện đang được bộ xây dựng. Vì vậy, trước khi chưa ban hành được quy định về tính giá thành, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục thực hiện điều chỉnh giá cước dịch vụ di động phù hợp với mức điều chỉnh giá cước kết nối (tối đa từ 10 - 15%).