Chuẩn bị nhân sự Đại hội được tiến hành bài bản, khách quan

Trần Hà ghi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, trao đổi với báo chí về công tác nhân sự Đại hội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thanh Bình cho biết, công tác chuẩn bị nhân sự được Ban Chấp hành (BCH) T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao.

 Quang cảnh Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành T.Ư khóa XII. Ảnh: Phương Hoa
Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư, trên cơ sở tổng kết công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; Bộ Chính trị đã chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch về xây dựng quy hoạch BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quá trình quy hoạch bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, đồng bộ, khách quan, minh bạch, hiệu quả; có nhiều nội dung đổi mới về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, quy trình, cách làm đối với từng nhóm chức danh. Quy trình này cũng xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan tham mưu trong công tác giới thiệu, đề xuất và thẩm định nhân sự quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.

“Những người được quy hoạch BCH T.Ư, về cơ bản bảo đảm số lượng, cơ cấu, chất lượng; đã được đào tạo qua 5 lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ cấp chiến lược, là nguồn nhân sự hết sức quan trọng để chủ động chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng” - ông Nguyễn Thanh Bình cho biết. Đồng thời thông tin thêm, theo phương hướng công tác nhân sự, BCH T.Ư khóa XIII sẽ có 200 người, trong đó 180 Ủy viên T.Ư Đảng chính thức và 20 Ủy viên T.Ư Đảng dự khuyết.

Trả lời về những điểm mới, nổi bật trong phương hướng xây dựng BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và giới thiệu cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ Đại hội XIII, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư cho biết: Công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành một cách khoa học, bài bản, khách quan..., với phương châm đề ra là làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó. Tiện có hiệu quả quan điểm xử lý hài hoà, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa tính phổ biến và tính đặc thù, giới tính, độ tuổi..., nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. “Quá trình chuẩn bị nhân sự kiên quyết không để lọt những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng vào BCH T.Ư, nhưng cũng không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và trong Nhân dân” - ông Nguyễn Thanh Bình nói.

Về việc xem xét "trường hợp đặc biệt" giới thiệu tái cử BCH T.Ư, Bộ Chính trị khóa XIII, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thanh Bình thông tin, việc xem xét xuất phát từ tình hình thực tiễn; căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, nhất là trên cơ sở sự tiêu biểu, nổi trội về phẩm chất chính trị, năng lực thực tiễn, uy tín trong Đảng, trong Nhân dân và yêu cầu, đòi hỏi của các vị trí, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, lĩnh vực công tác trọng yếu ở các cơ quan của T.Ư Đảng và cơ quan Nhà nước. “BCH T.Ư khóa XII đã cân nhắc thận trọng, xem xét tổng thể, thực hiện quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan và đã thống nhất cao lựa chọn một số trường hợp "đặc biệt" cả với nhân sự tái ứng cử và lần đầu tham gia để trình Đại hội XIII và BCH T.Ư khóa XIII xem xét, lựa chọn bầu tham gia T.Ư, Bộ Chính trị khóa XIII” - ông Nguyễn Thanh Bình cho biết.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ 25/1 - 2/2/2021, theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thanh Bình, tổng số đại biểu dự Đại hội là 1.587 đại biểu, gồm: 1.381 đại biểu chính thức do Đại hội các Đảng bộ trực thuộc T.Ư nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu, 15 đại biểu ngoài nước được Bộ Chính trị chỉ định và 191 đại biểu đương nhiên là các đồng chí Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư khóa XII. Độ tuổi trung bình của đại biểu dự Đại hội là 52,2 tuổi. Đại biểu cao tuổi nhất 76 tuổi, đại biểu thấp tuổi nhất 33 tuổi.