DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Chuẩn bị phương án phản bác hiệu quả luận điệu sai trái

Theo Vietnamnet.vn
26-12-2016 15:27
Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh yêu cầu ngành Tuyên giáo chủ trì, phối hợp với các ngành chuẩn bị các phương án, biện pháp cụ thể để đấu tranh, phản bác có hiệu quả các thông tin và luận điệu sai trái.
Sáng nay, Ban Tuyên giáo TƯ tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.
Nhiều kết quả quan trọng
Báo cáo của Ban Tuyên giáo TƯ cho hay, năm 2016, tình hình thế giới và khu vực vẫn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp khó lường, tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông vẫn phức tạp.
Ở trong nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch, thiên tai tàn phá nặng nề nhiều nơi, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở 4 tỉnh ven biển miền Trung để lại hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt; phòng chống tham nhũng lãng phí chưa đạt yêu cầu, công tác cán bộ còn nhiều sơ hở, yếu kém.
Nhân đó, các thế lực phản động, thù địch tập trung chống phá, hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ dân với Đảng. Điều này tác động trực tiếp đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên, nhân dân.
 Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh
Trước tình hình trên, công tác tuyên giáo năm 2016 đã hoàn thành nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả quan trọng. 
Theo đó, xây dựng tài liệu  tuyên truyền về sự cố ô nhiễm môi trường tại 4 tỉnh ven biển miền Trung, tài liệu tuyên truyền về chuyến thăm nước ngoài của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chuyến thăm chính thức VN của Tổng thống Mỹ Obama.
Tiếp tục định hướng tuyên truyền về tiềm năng của biển đảo VN, đấu tranh phản bác các hành động của TQ làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông, nhất là sau phán quyết của Tòa trọng tài La Hay về việc Philippines kiện TQ, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất cao với cách giải quyết linh hoạt, kịp thời, sáng suốt của TƯ, nhằm ổn định chính trị xã hội và ngăn chặn sự lợi dụng để chống phá của các thế lực thù địch...
Chưa chấp hành nghiêm kỷ luật thông tin
Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của ngành Tuyên giáo cả nước trong năm 2016.
Thường trực Ban Bí thư cũng chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót cần tập trung khắc phục như: Định hướng và hiệu quả đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch còn thấp, thiếu sắc bén.
Công tác chỉ đạo, định hướng báo chí tuy có những chuyển biến bước đầu, song vẫn còn không ít ấn phẩm báo chí, chương trình phát thanh truyền hình thiếu nhạy bén chính trị, chưa chấp hành nghiêm kỷ luật thông tin.
"Báo chí đăng tin, bài nặng về thông tin tiêu cực, mặt trái của xã hội. Thậm chí, có trường hợp thông tin sai sự thật, gây phản cảm trong dư luận", ông Đinh Thế Huynh nói.
Tính toàn diện trong tuyên truyền được chú trọng hơn, nhưng tuyên truyền về phát triển kinh tế xã hội, gương người tốt, việc tốt, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn chưa được chú trọng đúng mức.
So với yêu cầu đổi mới thì một bộ phận cán bộ làm công tác tuyên giáo vẫn còn non về trình độ, yếu về năng lực tham mưu chuyên sâu ở các lĩnh vực tuyên giáo.
Thường trực Ban Bí thư cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 với ngành. Theo đó, tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn đất nước.
Tăng cường chỉ đạo, quản lý báo chí - xuất bản, phát huy vai trò, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
Chủ động định hướng cung cấp thông tin thường xuyên, đột xuất, tuyên truyền, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu đổi mới, những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân. Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm.
Ngoài ra, ngành Tuyên giáo chủ trì, phối hợp với các ngành chuẩn bị các phương án, biện pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế để đấu tranh phản bác có hiệu quả các thông tin và luận điệu sai trái, góp phần giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bồi đắp niềm tin và sự gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng.