Chuẩn bị sơ kết 5 năm thực hiện tăng cường công tác bảo vệ môi trường

Phượng Hà
Chia sẻ

Kinhtedothi - Nhằm đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 31/5/2017 của Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020 và các năm tiếp theo", Ban Thường vụ Thành ủy vừa ban hành Kế hoạch sơ kết thực hiện.

Nhân viên vệ sinh thu gom rác tại Hà Nội. Ảnh: Công Hùng.
Nhân viên vệ sinh thu gom rác tại Hà Nội. Ảnh: Công Hùng.

Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền tự đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU. Đồng thời, chỉ rõ kết quả nổi bật, ưu, nhược điểm, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp khả thi để tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn TP những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô trong thời kỳ mới.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm được Thành ủy yêu cầu các đơn vị thực hiện bao gồm: Bảo vệ môi trường nước mặt và sử dụng bền vững tài nguyên nước; quản lý tốt các nguồn xả thải; cải tạo sông, hồ bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt kết hợp với xây dựng hồ điều hòa mới và bảo vệ kiến trúc, cảnh quan, môi trường của Thủ đô. Quản lý có hiệu quả chất thải rắn và chất thải nguy hại. Giảm thiểu ô nhiễm không khí và tiếng ồn, đặc biệt ở các khu vực nội thành.

Việc sơ kết Nghị quyết phải được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù của từng địa phương, đơn vị. Quá trình triển khai thực hiện, các cấp ủy đảng cần chỉ đạo chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ nhằm thực hiện tốt việc sơ kết Nghị quyết đảm bảo thiết thực, hiệu quả, theo đúng kế hoạch đề ra.

Cụ thể, Thành ủy yêu cầu các đơn vị thực hiện đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác phổ biến, quán triệt và ban hành văn bản, đặc biệt là xây dựng, ban hành cơ chế chính sách, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 11.

Đồng thời, đánh giá thực trạng môi trường trên địa bàn các quận, huyện, thị xã nói riêng và TP Hà Nội nói chung. Kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường của các cấp, ngành, địa phương trong những năm qua. Làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, làm căn cứ đề xuất nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 11.

Đối với cấp quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, bám sát Kế hoạch của Thành ủy và báo cáo về Ban Thường vụ Thành ủy; Ban cán sự đảng UBND TP trước ngày 5/12/2022. Trên cơ sở báo cáo sơ kết của Ban cán sự đảng, Thành ủy giao UBND TP là cơ quan chủ trì, tổng hợp, xây dựng báo cáo 5 năm thực hiện Nghị quyết 11 để trình Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 15/12/2022.