Chùm ảnh: Quận Thanh Xuân xét nghiệm Covid-19 cho người làm dịch vụ bảo vệ, tiểu thương tại các chợ

Hồng Thái
Chia sẻ

Kinhtedothi - Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân đã phối hợp với trạm y tế các phường xét nghiệm Covid-19 cho các trường hợp có nguy cơ cao, gồm tiểu thương ở các chợ, người làm dịch vụ bảo vệ trên địa bàn quận.

Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân phối hợp với Trạm Y tế phường Thanh Xuân Bắc xét nghiệm Covid-19 cho các tiểu thương chợ Thanh Xuân Bắc

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội, Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân đã phối hợp với trạm y tế các phường xét nghiệm Covid-19 cho các trường hợp có nguy cơ cao. Cụ thể, tại phường Thượng Đình, lấy100 mẫu xét nghiệm cho đối tượng là bảo vệ, vệ sĩ, người dọn vệ sinh.

Tại chợ Thanh Xuân Bắc lấy 40 mẫu, chợ Khương Trung lấy 20 mẫu, chợ Nhân Chính 20 mẫu, chợ Khương Đình 10 mẫu, chợ Kim Giang 10 mẫu. Hình thức lấy mẫu dịch tỵ hầu gộp 10 tại thực địa, chuyển CDC để xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2.

Triển khai đo thân nhiệt cho người dân tại chợ Thanh Xuân Bắc

Những người bán hàng ở chợ Thanh Xuân Bắc được lấy 40 mẫu xét nghiệm Covid-19. Hình thức lấy mẫu dịch tỵ hầu gộp 10 tại thực địa, chuyển CDC để xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2

Triển khai lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho các tiểu thương chợ Kim Giang

Những người bán hàng ở chợ Kim Giang được lấy 10 mẫu xét nghiệm Covid-19
Tại phường Thượng Đình lấy 100 mẫu xét nghiệm cho các đối tượng là bảo vệ, vệ sĩ, người dọn vệ sinh

Những người làm dịch vụ bảo vệ cũng là các trường hợp có nguy cơ cao

Việc xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 nhằm đánh giá nguy cơ, giám sát tại cộng đồng