Chứng khoán Bảo Việt chịu trách nhiệm gì trong lô trái phiếu của Tân Hoàng Minh?

Nha Trang
Chia sẻ

Kinhtedothi - Với tư cách tổ chức tư vấn phát hành, BVSC khẳng định đã thực hiện tư vấn hồ sơ chào bán trên cơ sở các thông tin, tài liệu do tổ chức phát hành cung cấp là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt.

Thông tin từ BVSC, chính Tân Hoàng Minh đã mua lại 800 tỷ đồng trái phiếu của Công ty Ngôi Sao Việt thuộc Tập đoàn này.
Thông tin từ BVSC, chính Tân Hoàng Minh đã mua lại 800 tỷ đồng trái phiếu của Công ty Ngôi Sao Việt thuộc Tập đoàn này.

Ngày 3/4/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 181/QĐ-UBCK hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022 với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng của các công ty con thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Trong đó có trái phiếu Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (NSV) phát hành vào ngày 5/7/2021 với mã NSVCH2125001.

Thông tin công bố trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho biết, với tư cách tổ chức tư vấn phát hành, BVSC đã thực hiện tư vấn hồ sơ chào bán trên cơ sở các thông tin, tài liệu do tổ chức phát hành là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt - công ty TNHH do 2 cá nhân góp vốn sở hữu công ty cung cấp. Đây là đợt phát hành trái phiếu đầu tiên trong năm 2021 của NSV. Tổ chức phát hành chịu trách nhiệm về những thông tin công bố trong hồ sơ chào bán.

Kết quả thực hiện chào bán sơ cấp (lần đầu), toàn bộ số lượng trái phiếu phát hành tương đương giá trị 800 tỷ đồng cho 1 nhà đầu tư tổ chức là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

“BVSC không thực hiện việc chào bán, chuyển nhượng quyền sở hữu trái phiếu thứ cấp giữa Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh và các nhà đầu tư. BVSC cũng không liên quan đến bất kỳ sản phẩm hợp tác đầu tư trái phiếu nào (nếu có) do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh chào bán” - thông báo của BVSC khẳng định.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt cho biết thêm, với tư cách là tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu, BVSC có trách nhiệm dừng chuyển quyền sở hữu các trái phiếu của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt. Hiện nay, BVSC cũng đang liên hệ tổ chức phát hành để yêu cầu có thông báo và hướng dẫn từ tổ chức phát hành, để có thông tin cụ thể hơn thông báo cho các trái chủ có tên trong danh sách trái chủ tính đến ngày 3/4/2022.

Tổ chức phát hành là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ với nhà đầu tư có tên trong danh sách trái chủ tính đến ngày 3/4/2021 được đăng ký lưu ký tại BVSC. Đại lý quản lý tài khoản, đại lý quản lý tài sản bảo đảm, đại lý thanh toán là Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), tổ chức bảo lãnh thanh toán là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Thương mại Việt Tiến. Đại diện người sở hữu trái phiếu là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh có trách nhiệm phối hợp tổ chức phát hành để thực hiện các nghĩa vụ liên quan đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư. BVSC cam kết sẽ nỗ lực phối hợp tích cực với các tổ chức liên quan để đảm bảo quyền lợi cho các trái chủ của trái phiếu Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần