Chung tay cải cách thủ tục hành chính

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hưởng ứng Cuộc thi “Chung tay cải cách thủ tục hành chính” do Văn phòng Chính phủ và Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính phát động, UBND TP Hà Nội đã có văn bản số 11137/UBND-KSTT yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền và phát động cuộc thi "Chung tay cải cách thủ tục hành chính" tới các đơn vị trực

 Thông qua cuộc thi nhằm tìm ra các sáng kiến cải cách thiết thực, các ý tưởng khả thi giúp cắt giảm gánh nặng hành chính cho người dân, doanh nghiệp và ứng dụng được vào thực tiễn. Văn phòng UBND Thành phố (Phòng Kiểm soát TTHC) có trách nhiệm liên hệ với Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ nhận các tài liệu tuyên truyền về nội dung cuộc thi; phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã triển khai tổ chức...