Chương Mỹ: 25 xã có hố chứa rác thải tại chỗ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sau 4 năm thực hiện Đề án thí điểm thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tạm thời, đến nay 25/32 xã, thị trấn của huyện Chương Mỹ đã xây dựng 50 hố chôn lấp rác thải tại chỗ (mỗi hố rác từ 600 – 1.000m3), tổng mức đầu tư gần 11 tỷ đồng.

Lượng rác thải sinh hoạt thu gom ước 35.000 tấn, xử lý theo phân hủy rác bằng chế phẩm EM và vôi bột, đạt kỹ thuật, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường. 

Chương Mỹ là huyện đầu tiên thu gom xử lý rác khu dân cư theo phương thức này. Qua sơ kết rút kinh nghiệm (chiều 11/7/2013) tại huyện, các cơ quan chức năng cho rằng, bên cạnh mặt được phương pháp này cũng bộ lộ những hạn chế, như: Các hố rác cũng quá tải, mở rộng hố rác mới thiếu quỹ đất…

Phòng tài nguyên – Môi trường huyện đề nghị, thay phương pháp chôn lấp rác, bằng phương pháp  xây bể chứa rác nổi (đổ bê tông đáy, xây hố ga 3 ngăn để xử lý nước rác và tường bao xung quanh), vừa tiện thu gom, dễ xử lý, tiết kiệm đất.