DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Chương Mỹ: Thêm 8 xã lập hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Kim Thoa (Đài Chương Mỹ)
27-10-2016 21:01
Kinhtedothi - Chiều 26/10, Ban chỉ đạo Chương trình Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân huyện Chương tổ chức hội nghị giao ban công tác quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV/2016.rn
Theo báo cáo, đến hết quý III/2016, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện là 24.580 ha, đat 95,5% kế hoạch, tổng sản lượng lương thực 125.290 tấn, đạt 113,9% so với kế hoạch. Công tác chăn nuôi trên địa bàn huyện phát triển tốt, không xuất hiện dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Về xây dựng Nông thôn mới, hết quý III toàn huyện có 10 xã đạt chuẩn, 8 xã đạt cơ bản đạt 19 tiêu chí, 4 xã đạt và cơ bản đạt từ 16 - 17 tiêu chí, 8 xã đạt và cơ bản đạt từ 14 – 15 tiêu chí. Đối với 8 xã đăng ký đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2016, qua rà soát, đánh giá, tự chấm điểm thì đến nay các xã đều đạt điểm từ 95 điểm trở lên. Văn phòng điều phối Chương trình nông thôn mới của huyện đã hướng dẫn 8 xã trên tiến hành lập hồ sơ đề nghị UBND huyện và thành phố thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 2016.

Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình của huyện, đại diện các xã đã có 12 lượt ý kiến phát biểu tập trung vào những vấn đề trong phát triển nông nghiệp, phát triển chăn nuôi, công tác thủy lợi, thực hiện chương trình thâm canh tập trung, tiến độ xây dựng nông thôn mới, công tác dồn điền đổi thửa và cấp giấy chứng nhận đất nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân trên địa bàn…

Trên cơ sở kết quả đạt được, Chủ tịch UBND huyện Đinh Mạnh Hùng đề nghị các ngành, các xã thời gian tới tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục thực hiện các dự án, chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp; Đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh đề án, đồ án quy hoạch nông thôn mới; Đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; Tập trung chỉ đạo 7 xã còn diện tích chưa dồn điền đổi thửa thực hiện xong trong quý IV; Các xã đã được công nhận chuẩn nông thôn mới sớm tổ chức công bố; Tổ chức thầm định kết quả xây dựng nông thôn mới của 8 xã đăng ký đạt chuẩn 2016 để hoàn thiện hồ sơ trình TP; Tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”…