Chương trình hành động của Bí thư Quận ủy Hà Đông Nguyễn Thanh Xuân, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

KINHTEDOTHI.VN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của Bí thư Quận ủy Hà Đông Nguyễn Thanh Xuân, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 10 (quận Hà Đông).

 
Ông NGUYỄN THANH XUÂN
Sinh ngày 20/3/1974
TS Kinh tế chính trị; Cao cấp lý luận chính trị

Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hà Đông
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Luôn tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ vững lập trường, tư tưởng, quan điểm, bản lĩnh chính trị của người cán bộ, đảng viên; giữ gìn đạo đức, lối sống của bản thân, ở nơi công tác, nơi cư trú, trong gia đình và quan hệ xã hội; trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

2. Thực hiện đầy đủ chức trách của người đại biểu Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân và cử tri. Thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, phản ánh kịp thời, trung thực kiến nghị của cử tri đến Thành phố; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của cử tri và Nhân dân. Chỉ đạo giải quyết những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của quận Hà Đông.

3. Tham gia đầy đủ, tích cực hoạt động của HĐND Thành phố, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền Thành phố trong nhiệm kỳ mới.

4. Cùng tập thể lãnh đạo quận đổi mới phương thức lãnh đạo; lựa chọn lĩnh vực khó, vấn đề mới phát sinh tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời; thực hiện có hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá của quận giai đoạn 2020 - 2025; nâng cao ý thức, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quận; quan tâm phát triển hạ tầng đô thị gắn với giải quyết khó khăn trong công tác đất dịch vụ và thực hiện một số dự án lớn trên địa bàn quận.

Kinh tế đô thị cuối tuần