Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 11

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP tiểu sử tóm tắt, chương trình của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 11 (quận Bắc Từ Liêm). Tổng số người ứng cử là 5 người. Số đại biểu được bầu là 3 người.

Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBBC công bố danh sách chính thức 160 người ứng cử tại 30 đơn vị bầu cử để bầu 95 đại biểu HĐND TP, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, kế hoạch của Tiểu ban Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử (Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội), báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP tiểu sử tóm tắt, chương trình của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 11 (quận Bắc Từ Liêm). Tổng số người ứng cử là 5 người. Số đại biểu được bầu là 3 người.
1. VŨ NGỌC ANH

Sinh ngày 18/02/1980

Cử nhân Kinh tế, Cử nhân chính trị

Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân TP Hà Nội
Ứng cử viên Vũ Ngọc Anh.
Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí... Tham gia xây dựng nghị quyết của HĐND Thành phố sát với nguyện vọng của Nhân dân, phù hợp với sự phát triển của Thủ đô, đặc biệt là chính sách chăm lo đời sống người nghèo, người neo đơn, gia đình chính sách...

2. Thường xuyên tiếp xúc, tiếp thu ý kiến cử tri, tăng cường công tác giám sát và đề xuất chế tài xử lý đủ mạnh để kiến nghị của cử tri được thực hiện theo nguyên tắc công bằng, minh bạch và có lợi nhất cho người dân, đồng thời báo cáo kịp thời kết quả giải quyết kiến nghị đến cử tri.

3. Tham mưu những giải pháp đột phá, phát huy tối đa ưu thế của các cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù được Quốc hội ban hành riêng cho Thủ đô, qua đó tạo nguồn lực về tài chính, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, sớm hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông khung; ưu tiên các khu vực xa trung tâm, nơi tỉ lệ hộ nghèo cao để phát triển kinh tế khu vực...

4. Tập trung giám sát việc thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử thân thiện gắn với việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị; công tác hỗ trợ phát triển mô hình thanh niên làm kinh tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; gìn giữ và bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống,... để quận Bắc Từ Liêm sớm trở thành đô thị trung tâm hiện đại.
2. LƯU NGỌC HÀ

Sinh ngày 17/7/1976

ThS Quản trị kinh doanh; Cao cấp lý luận chính trị

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm
Ứng cử viên Lưu Ngọc Hà.
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Chịu sự giám sát của Nhân dân; giữ liên hệ chặt chẽ, thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của Nhân dân để phản ánh trung thực với HĐND Thành phố tại các diễn đàn, kỳ họp về những vấn đề cử tri quan tâm, đề đạt với các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết; đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết theo chức năng, trách nhiệm của đại biểu HĐND.

2. Tham gia đầy đủ các kỳ họp, kỳ giám sát của HĐND Thành phố, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND; nghiên cứu, thảo luận và cùng quyết định những vấn đề trọng tâm, quan trọng thuộc thẩm quyền HĐND Thành phố; trong đó tập trung bám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố với 10 chương trình công tác toàn khóa, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm; các nhóm vấn đề như: Quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị; phát triển đô thị, kinh tế đô thị, ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự, những vấn đề dân sinh bức xúc...

3. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, chấp hành pháp luật, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu... Phát huy khả năng sở trường kinh nghiệm công tác, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ của đại biểu HDND Thành phố, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân, xây dựng Thủ đô văn minh - hiện đại.
3. NGUYỄN THỊ NHINH

Sinh ngày 16/11/1978

Cử nhân Quản trị kinh doanh; Trung cấp lý luận chính trị

Phó Trưởng phòng Lao động -Thương binh và Xã hội quận Bắc Từ Liêm
Ứng cử viên Nguyễn Thị Nhinh
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Thực hiện tốt vai trò của người đại biểu dân cử. Thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để đề xuất với HĐND Thành phố, các cấp ủy Đảng, chính quyền; trong đó chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chính sách phát triển hệ thống an sinh xã hội, phúc lợi xã hội...

2. Không ngừng rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống trong sạch; kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực, hành vi vi phạm pháp luật. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất nội bộ, nêu cao tính tiền phong gương mẫu; tích cực vận động Nhân dân, gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

3. Tích cực nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ. Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND Thành phố; nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân thông qua tham gia xây dựng các chính sách, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của Thủ đô, đặc biệt là những chính sách chăm lo cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh.

4. Tham gia tích cực vào quá trình cải tiến hoạt động của HĐND theo hướng tăng cường đối thoại, tranh luận; tham gia giải đáp thắc mắc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Phối hợp với đại biểu HĐND các cấp thực hiện quyền giám sát chấp hành các nghị quyết của HĐND.
4. NGUYỄN DUY NINH

Sinh ngày 31/10/1981

ThS Công nghệ thông tin; Sơ cấp lý luận chính trị

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Hồ Gươm

Phó Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp TP Hà Nội

Ủy viên BCH Hiệp hội công thương Hà Nội
Ứng cử viên Nguyễn Duy Ninh.
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Tôi sẽ hết sức cố gắng, kiến nghị với lãnh đạo Thành phố đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện các dự án môi trường, đồng thời đóng góp những kiến nghị, đề xuất khi Thành phố xây dựng những cơ chế, chính sách để huy động các nguồn lực trong xã hội cùng chung tay từng bước xây dựng một Thành phố xanh và sạch.

2. Với chuyên môn được đào tạo là thạc sĩ công nghệ thông tin được làm việc ở các môi trường trong nước,ngoài nước, đã đảm nhiệm các vị trí từ lập trình viên đến người quản lý, tôi nguyện đem hết kinh nghiệm, khả năng và nhiệt huyết của mình để tham gia và đóng góp ý kiến với lãnh đạo Thành phố trong quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số của Thủ đô từ đó tạo nền tảng cho phát triển nền kinh tế số, xã hội số của Hà Nội.

3. Liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri; trả lời các yêu cầu, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Tiếp thu nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, kịp thời chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đôn đốc việc giải quyết; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cử tri. Tham gia ý kiến ở diễn đàn HĐND nhằm phát huy tiềm năng, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế, an ninh, chính trị, xã hội. Giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, xã hội và công dân ở địa phương.

4. Tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND.
5. ĐỖ ANH TUẤN

Sinh ngày 25/10/1971

Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Cử nhân Quản trị kinh doanh;

Cao cấp lý luận chính trị

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội
Ứng cử viên Đỗ Anh Tuấn.
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp HĐND Thành phố.

2. Tập trung công sức, trí tuệ, thời gian cùng với tập thể HĐND Thành phố xây dựng, quyết định những chủ trương, chính sách biện pháp quan trọng để phát triển Thủ đô.

3. Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới mô hình tăng trưởng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy nền kinh tế Thủ đô phát triển nhanh, bền vững.

4. Đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng đô thị sinh thái bền vững gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh... Thực hiện tốt các quy hoạch ngành, lĩnh vực, khu dân cư...; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên và quản lý đô thị. Phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 của Thành phố, với cương vị của mình, chúng tôi đã và đang tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố cân đối, bố trí vốn đối với các dự án hạ tầng quan trọng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

5. Tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, giảm phiền hà cho người dân. Tham gia với HĐND Thành phố đề ra những chủ trương, chính sách tạo điều kiện cho quận Bắc Từ Liêm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Kinh tế đô thị cuối tuần