DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 20
Kinhtedothi.vn
17-05-2021 11:38

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 20 (huyện Gia Lâm). Tổng số người ứng cử là 5 người. Số đại biểu được bầu là 3 người.
Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBBC công bố danh sách chính thức 160 người ứng cử tại 30 đơn vị bầu cử để bầu 95 đại biểu HĐND TP, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, kế hoạch của Tiểu ban Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử (Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội), báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP tiểu sử tóm tắt, chương trình của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 20 (huyện Gia Lâm). Tổng số người ứng cử là 5 người. Số đại biểu được bầu là 3 người.
1. VŨ ĐỨC BẢO

Sinh ngày 28/01/1965

TS Kinh tế chính trị; Cao cấp lý luận chính trị

Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và Nhân dân để lắng nghe, tiếp thu, phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của cử tri đến các cơ quan chức năng những vấn đề được cử tri quan tâm, nhất là nội dung có liên quan mật thiết đến đời sống của Nhân dân; thực hiện tốt chế độ tiếp dân, tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND Thành phố để tiếp thu ý kiến, báo cáo kết quả kỳ họp HĐND và thông tin kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

2. Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không ngừng trau dồi kiến thức thực tiễn, nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh chính trị, bản lĩnh của người đại biểu Nhân dân. Chủ động tham gia có trách nhiệm đối với các hoạt động của HĐND Thành phố, cùng với các tổ đại biểu tham gia cụ thể hóa các chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình thực tiễn của Thủ đô vào quy chế hoạt động và các chương trình, kế hoạch công tác của HĐND Thành phố.

3. Triển khai và quyết tâm thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó tham mưu thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, đặc biệt là Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”.
2. ĐẶNG HỮU BÌNH

Sinh ngày 6/11/1980

ThS Quản lý tài nguyên và môi trường; Trung cấp lý luận chính trị

Bí thư chi bộ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Hoàn Kiếm
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Thường xuyên nâng cao trình độ, kiến thức để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri.

2. Thường xuyên sâu sát cơ sở, liên hệ chặt chẽ với cử tri, với Nhân dân, thực hiện tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, thông qua đó truyền đạt, tuyên truyền, giải thích, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

3. Nắm bắt kịp thời và phản ánh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với HĐND Thành phố, với các cấp, các ngành để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

4. Tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND Thành phố, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND Thành phố. Tích cực đóng góp ý kiến để xây dựng nghị quyết HĐND đúng, phù hợp với thực tế mà cử tri quan tâm; nâng cao chất lượng hoạt động vai trò của HĐND.

5. Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Thành phố trong lĩnh vực vệ sinh môi trường; tuyên truyền, hướng dẫn, vận động Nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp để nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện phân loại rác tại nguồn, gìn giữ bảo vệ môi trường; tăng cường xử lý, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh môi trường.
3. ĐÀM VĂN HUÂN

Sinh ngày 18/6/1968

Cử nhân Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp; Cao cấp lý luận chính trị

Ủy viên Đảng đoàn; Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, dân tộc và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2. Thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm theo quy định đối với đại biểu HĐND Thành phố; liên hệ chặt chẽ và dành nhiều thời gian tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và cử tri.

3. Chủ động xây dựng và cụ thể hóa chương trình hành động bằng các việc làm với phương châm: Rõ công việc, rõ thời gian, đảm bảo hiệu quả cao nhất, đặt hiệu quả, lợi ích của Nhân dân lên trên hết.

4. Tham gia tích cực vào các hoạt động của HĐND Thành phố; thường xuyên tiếp xúc và gần gũi với cử tri, Nhân dân để lắng nghe, tiếp thu góp phần giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân.

5. Tuyệt đối chấp hành sự phân công của tổ chức; tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố giao phó.
4. LÊ ANH QUÂN

Sinh ngày 7/02/1967

ThS.Kinh tế đầu tư: Cao cấp lý luận chính trị

Thành ủy viên; Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện nghiêm quy định về tiếp xúc cử tri; lắng nghe, phản ánh trung thực nguyện vọng, kiến nghị của cử tri tới các cơ quan liên quan; vấn đề bức xúc, chưa được các cơ quan giải quyết thoả đáng có thể đưa ra chất vấn tại các kỳ họp.

2. Tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND Thành phố, tích cực thảo luận và quyết nghị các cơ chế, chính sách thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND Thành phố, trong đó quan tâm đến những vấn đề khó khăn, cơ chế chính sách trong tiến trình xây dựng huyện Gia Lâm thành quận: quy hoạch; phân cấp các lĩnh vực kinh tế - xã hội và nguồn thu, nhiệm vụ chi; huy động nguồn lực và đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; quản lý đô thị, đất đai, các vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn...

3. Tích cực tham gia giám sát theo thẩm quyền của đại biểu HĐND Thành phố về triển khai thực hiện nghị quyết HĐND và các vấn đề bức xúc tại địa phương mà cử tri phản ánh, kiến nghị; qua đó có những phản ánh, kiến nghị đến cơ quan liên quan để xem xét giải quyết.

4. Cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện Gia Lâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021 - 2026; hoàn thành mục tiêu đến hết năm 2023 xây dựng huyện Gia Lâm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và trở thành quận.
5. NGUYỄN TIẾN THOẠI

Sinh ngày 4/4/1978

ThS Kinh tế; Cử nhân Luật; Cử nhân chính trị

Chuyên viên Thanh tra huyện Gia Lâm
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Đề xuất với HĐND Thành phố xây dựng các cơ chế, chính sách, quyết định những vấn đề quan trọng để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, trong đó tập trung: Xây dựng cơ chế chính sách phát triển nguồn nhân lực, gắn đào tạo nguồn nhân lực với chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động một cách đồng bộ, hợp lý, nâng cao thu nhập, đời sống cho Nhân dân, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực thực hiện công cuộc CNH, HĐH đất nước. Đề xuất ban hành các nghị quyết của HĐND Thành phố về phát triển kết cấu hạ tầng nhất là công trình hạ tầng nông thôn, nông nghiệp.

2. Đề xuất giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp; chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài, hết lòng vì sự phát triển của Thủ đô.

3. Đề nghị ban hành các quy định, cơ chế chính sách, tăng cường giám sát công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân; chính sách bảo trợ xã hội, chăm sóc người có công với cách mạng; nghị quyết, quy định tăng cường công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững bình yên cuộc sống của Nhân dân.

4. Nỗ lực hết sức mình với mục tiêu cao nhất vì sự phát triển của Thành phố và nâng cao đời sống Nhân dân Thủ đô nói chung, huyện Gia Lâm nói riêng. Lắng nghe, phản ánh các nguyện vọng chính đáng, các vấn đề Nhân dân quan tâm để các cấp, các ngành quan tâm giải quyết.