DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 21

Kinhtedothi.vn
17-05-2021 13:36
Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 2 (huyện Đông Anh). Tổng số người ứng cử là 7 người. Số đại biểu được bầu là 4 người.
Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBBC công bố danh sách chính thức 160 người ứng cử tại 30 đơn vị bầu cử để bầu 95 đại biểu HĐND TP, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, kế hoạch của Tiểu ban Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử (Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội), báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP tiểu sử tóm tắt, chương trình của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 2 (huyện Đông Anh). Tổng số người ứng cử là 7 người. Số đại biểu được bầu là 4 người.
1. TRẦN THẾ CƯƠNG
Sinh ngày 30/9/1973
TS Kinh tế; Cử nhân Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp;
Cử nhân Chính trị; Cao cấp lý luận chính trị
Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Liên hệ chặt chẽ với cử tri huyện Đông Anh; dành nhiều thời gian để tiếp xúc với cử tri; lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để phản ánh kịp thời, khách quan, trung thực những ý kiến đó tới diễn đàn HĐND Thành phố và tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cử tri.
2. Tham mưu, đề xuất HĐND Thành phố, đồng thời quan tâm giải quyết với trách nhiệm cao nhất các vấn đề kinh tế - xã hội, đặc biệt là 4 vấn đề của huyện Đông Anh: (1) Triển khai thực hiện Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn huyện; (2) Cùng chung tay, góp sức thực hiện nhiệm vụ phát triển huyện Đông Anh thành quận; (3) Phát triển phong trào thể dục - thể thao trên địa bàn huyện Đông Anh; (4) Phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện Đông Anh.
3. Nâng cao trình độ chuyên môn trên các lĩnh vực, rèn luyện để có sức khỏe, luôn đặt địa vị mình vào Nhân dân, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của Nhân dân. Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; luôn là công dân tốt, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng gia đình chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Không tham nhũng, tiêu cực; chống lãng phí, quan liêu và thực hành tiết kiệm.
2. ĐOÀN VIỆT CƯỜNG
Sinh ngày 21/01/1978
Thạc sĩ Kinh tế chính trị; Cử nhân Kế toán -Tài chính doanh nghiệp;
Cao cấp lý luận chính trị;
Bí thư chi bộ Ban Pháp chế - Đô thị, Phó Trưởng ban Đô thị, HĐND Thành phố
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; nghiêm túc lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; đề xuất với HĐND thành phố, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những kiến nghị của cử tri; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết và kịp thời báo cáo lại kết quả với cử tri.
2. Dành nhiều thời gian đi khảo sát thực tiễn để tham mưu HĐND Thành phố quyết định những vấn đề quan trọng, liên quan đến sự phát triển của Thủ đô, trọng tâm là: Cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù; phát triển kinh tế đô thị theo hướng bền vững, gắn với quản lý tốt tài nguyên, cải thiện chất lượng môi trường; quản lý quy hoạch, quản lý đô thị bảo đảm kỷ cương, văn minh đô thị; quan tâm vệ sinh an toàn thực phẩm; nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân, giảm chênh lệch mức sống giữa khu vực đô thị và nông thôn.
3. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân huyện Đông Anh để nắm bắt tình hình, gắn bó trách nhiệm, cùng đồng hành với huyện kiến nghị HĐND, UBND Thành phố tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đề xuất giải pháp phát huy, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của huyện Đông Anh, đặc biệt tập trung thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận đến năm 2025.
4. Không ngừng tu dưỡng rèn luyện bản lĩnh, năng lực công tác, giữ vững phẩm chất đạo đức cán bộ, đại biểu của Nhân dân.
3. NGUYỄN TRỌNG ĐÔNG
Sinh ngày 03/9/1969
Kỹ sư Quản lý đất đai; Cử nhân Anh văn; Cao cấp lý luận chính trị
Ủy viên BTV Thành ủy; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội;
Đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Liên hệ chặt chẽ, chân thành lắng nghe, nắm bắt kịp thời và phản ánh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri tới HĐND Thành phố, các cấp, các ngành để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND Thành phố để tham gia xây dựng các chính sách, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; giải đáp thắc mắc của cử tri về những vấn đề trong thẩm quyền và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
2. Tập trung xây dựng chiến lược phát triển bền vững cho Thành phố và quyết liệt thực hiện theo lộ trình đối với các lĩnh vực: Bảo vệ, cải thiện môi trường; tăng cường quản lý đất đai; giải quyết kịp thời những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân; quan tâm chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra các vụ việc “nóng” gây bức xúc trong Nhân dân.
3. Luôn giữ gìn đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên, liêm chính, chí công, vô tư, gương mẫu trong tác phong làm việc, thực hiện cải cách hành chính và hết lòng phục vụ Nhân dân, xứng đáng với sự tin cậy của cử tri.
4. LÊ TRUNG KIÊN
Sinh ngày 31/01/1966
ThS Kinh tế; Cử nhân chính trị
Thành ủy viên; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đông Anh
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy truyền thống của gia đình, không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của cử tri và Nhân dân.
2. Làm tốt vai trò, trách nhiệm người đại biểu Nhân dân theo quy định của pháp luật. Thường xuyên tiếp xúc, liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe, tiếp thu và phản ánh trung thực, kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền các kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, phát huy được vai trò là cơ quan quyền lực cao nhất tại địa phương.
3. Cùng với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đông Anh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Thành phố; huy động, sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho đầu tư phát triển, hoàn thành mục tiêu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra, sớm xây dựng huyện Đông Anh trở thành quận giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của Thủ đô, đáp ứng niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô.
5. PHẠM KHÁNH LINH
Sinh ngày 29/8/1983
Cử nhân Thanh nhạc; Trung cấp lý luận chính trị
Phó Trưởng đoàn Ca nhạc nhẹ, Bí thư Đoàn Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri huyện Đông Anh để báo cáo, tham mưu HĐND Thành phố kịp thời giải quyết.
2. Quan tâm và tích cực đẩy mạnh các hoạt động về văn hóa - xã hội, văn hóa - nghệ thuật; quan tâm đến thế mạnh của huyện Đông Anh là vùng đất địa linh nhân kiệt, kết tinh qua mấy nghìn năm đã hun đúc nên đất và người Đông Anh bản lĩnh, giàu bản sắc dân tộc, với các di tích lịch sử văn hóa mà tiêu biểu là khu Di tích Cổ Loa và các làng nghề truyền thống.
3. Đề xuất cơ chế, chính sách nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược ngành công nghiệp văn hóa, quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của huyện Đông Anh; tăng cường các nguồn lực đầu tư; tìm kiếm nhân tài và có phương án bồi dưỡng nhân tài trở thành nguồn lực cốt cán phục vụ cho quê hương Đông Anh.
4. Quan tâm đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, thúc đẩy lồng ghép giới trong xây dựng chính sách pháp luật, đấu tranh phòng chống bạo lực và xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi.
6. NGUYỄN ĐỨC TÀI
Sinh ngày 22/11/981
Cử nhân Luật kinh tế; Cử nhân Hành chính học; Trung cấp lý luận chính trị;
Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Trưởng Ban pháp chế
HĐND xã Liên Hà, huyện Đông Anh
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Làm tốt vai trò người đại biểu dân cử, dành nhiều thời gian tiếp xúc cử tri; lắng nghe, tập hợp kiến nghị của cử tri và Nhân dân để đề xuất với HĐND Thành phố về những yêu cầu mà cử tri và Nhân dân quan tâm, trong đó chú trọng: phát huy giá trị văn hóa và con người Hà Nội; bảo đảm gắn kết hài hòa phát triển văn hóa với phát triển kinh tế, chính trị, xã hội.
2. Đề xuất, tham mưu xây dựng các trường chất lượng cao. giải quyết vấn đề về môi trường, nước thải, rác thải, an toàn thực phẩm, sản xuất nông nghiệp sạch; tạo điều kiện để các hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp được vào khu sản xuất tập trung (cụm công nghiệp) với mức giá thuê hợp lý. 
3. Tích cực tham mưu, đề xuất, góp ý xây dựng chính sách chăm lo, cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; đề xuất giải quyết chế độ chính sách cho người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội...
4. Quan tâm tham mưu các giải pháp để nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở. Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
5. Đề nghị Thành phố quan tâm các nguồn lực cho huyện Đông Anh để thực hiện quy hoạch, hoàn thành chỉ tiêu xây dựng huyện thành quận... thông qua hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.
6. Tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND Thành phố và các cuộc tiếp xúc cử tri, tham gia chất vấn và giám sát việc thực hiện lời hứa chất vấn trước cử tri tại các kỳ họp.
7. VŨ THU THỦY
Sinh ngày 12/8/1982
Cử nhân Quản trị kinh doanh; Trưởng đại diện
Tổ chức phi chính phủ quốc tế Grace & Hope for Children
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tp Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Tăng cường tiếp xúc,lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cử tri, của người dân và kịp thời phản ánh đến HĐND Thành phố, các cấp lãnh đạo của Thành phố và huyện Đông Anh. Tích cực tham gia việc truyền thông chính sách mới của Thành phố tới người dân một cách minh bạch và dễ hiểu. Làm hết sức mình để làm nhiệm vụ là cầu nối cho tiếng nói của người dân với cấp chính quyền Thành phố.
2. Sống liêm chính, ngay thẳng để trở thành tấm gương trong việc tuân thủ pháp luật, chính sách của Nhà nước và đóng góp tích cực vào sự phát triển của cộng đồng, xã hội.
3. Kiến nghị với các cơ quan chính quyền để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xã hội, các hoạt động, chương trình mang lại ích lợi cho người dân mà tôi đã và đang làm trong thời gian qua ở các tổ chức phi chính phủ quốc tế, đặc biệt cho người dân tại huyện Đông Anh (dự án liên quan đến bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị hoá, các công tác cứu trợ cho người nghèo, hỗ trợ cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn, những chương trình sinh kế, bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em...).
4. Đề xuất những hoạt động nhằm giúp người dân phát huy được các thế mạnh và tiềm năng của mình, sử dụng được các nguồn lực sẵn có tại địa phương để xây dựng Thủ đô, xây dựng huyện Đông Anh phát triển bền vững, lâu dài.