Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn Hà Nội: Đơn vị bầu cử số 6

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 6 gồm quận Hà Đông và các huyện: Thanh Trì, Thanh Oai.

Ngày 27/4/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, đã ký ban hành Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được ban hành kèm theo Nghị quyết, tại TP Hà Nội có số đơn vị bầu cử là 10; số đại biểu Quốc hội được bầu là 29 người; số người ứng cử là 49 người.
Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của các ứng cử viên đơn vị bầu cử Số 6 gồm quận Hà Đông và các huyện: Thanh Trì, Thanh Oai. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người

1. PHẠM ĐỨC ẤN

Sinh ngày: 1/2/1970

ThS Quản trị kinh doanh; Cử nhân Luật; Cử nhân Kinh tế; Cao cấp lý luận Chính trị

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng
Ứng cử viên Phạm Đức Ấn.
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Tham gia tích cực công tác lập hiến, lập pháp góp phần xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi cao, tạo hành lang pháp lý đầy đủ trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, môi trường kinh doanh; tham gia thảo luận tích cực, có trách nhiệm cũng như quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

2. Tham gia hiệu quả vào công tác giám sát tối cao, nhất là giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật hiện hành, trọng tâm là các lĩnh vực kinh tế, tài chính, đầu tư phát triển, an toàn thực phẩm, công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch, bảo vệ môi trường, phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

3. Giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, doanh nghiệp, tham gia các hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, tham dự các cuộc họp của HĐND các cấp; phản ánh, đề đạt những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri, của doanh nghiệp đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

4. Là đại biểu Quốc hội hoạt động tại doanh nghiệp, sẽ lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của đơn vị đảm bảo an toàn, hiệu quả, phát triển bền vững, cùng cộng đồng doanh nghiệp đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng.

5. Nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến cùng với cấp ủy, chính quyền triển khai hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, tập trung giúp đỡ người nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, phát triển y tế, giáo dục,...

2. ĐỖ ĐỨC HỒNG HÀ

Sinh ngày: 30/8/1969

TS chuyên ngành Luật Tư pháp; Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; Cử nhân Hành chính học; Cao cấp lý luận Chính trị
Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp Quốc hội;

Hội thẩm Tòa án Nhân dân TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Hội viên Hội Luật gia Việt Nam;

Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga;
Ứng cử viên Đỗ Đức Hồng Hà.

Nếu được cử tri tín nhiệm tiếp tục bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2. Luôn thực hiện đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là quan điểm “gần dân, tin dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với Nhân dân”.

3. Có quan điểm, chính kiến rõ ràng, thấy đúng kiên quyết bảo vệ, thấy sai kiên quyết đấu tranh, phê bình. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

4. Nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để tham gia có hiệu quả hơn vào các hoạt động xây dựng pháp luật; quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; giám sát tối cao; tiếp xúc cử tri; tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và các hoạt động khác tại địa phương. Là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân để hiện thực hóa ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.

5. Tiếp tục liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, tiếp nhận đầy đủ đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của các Đồng chí và các bác, các anh chị cử tri để giải quyết hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đồng thời đôn đốc, giám sát đến cùng việc giải quyết, trả lời đơn thư, nhất là việc giải quyết những vấn đề mà cử tri quan tâm.
3. LƯƠNG THẾ HUY

Sinh ngày: 31/10/1988

ThS Luật; Chuyên gia chính sách về giới
Viện trưởng Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường
Ứng cử viên Lương Thế Huy.
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Thực thi phân công của Quốc hội trong vai trò của một đại biểu, ưu tiên thời gian, công sức cho hoạt động thảo luận, đóng góp các ý kiến chuyên môn và kinh nghiệm của mình, đại diện cho quyền lợi của cử tri tại đơn vị bầu cử và trên cả nước.

2. Sử dụng kiến thức pháp lý được đào tạo bài bản, kinh nghiệm nghiên cứu, hoạt động xã hội để tham gia xây dựng, phản biện các chính sách pháp luật và các dự án luật, tạo sức bật phát triển cho đất nước; tránh tình trạng “nợ đọng” luật và văn bản hướng dẫn.

3. Tập trung thế mạnh của mình trong các chính sách về bình đẳng giới, y tế công cộng, an sinh xã hội, dân số, ứng phó đại dịch và các vấn đề liên quan tới thanh niên hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng sống của người Việt.

4. Dùng quyền sáng kiến lập pháp của đại biểu Quốc hội để đề nghị, tham gia xây dựng Luật Chống phân biệt đối xử, đảm bảo mọi người đều bình đẳng và không bị phân biệt đối xử trong mọi khía cạnh của đời sống xã hội.

5. Thiết lập nhiều kênh thông tin liên lạc đa dạng, linh hoạt, đúng quy định pháp luật để lắng nghe ý kiến mọi tầng lớp Nhân dân trong xã hội, đặc biệt là những tiếng nói của những người yếu thế, người hạn chế khả năng tiếp cận với công nghệ, kịp thời phát hiện, phản ánh các vấn đề trong cuộc sống.

6. Tham gia tích cực vào các hoạt động đối ngoại của Quốc hội, các diễn đàn nghị sĩ trẻ và cơ chế liên nghị viện, hữu nghị mà Việt Nam là thành viên, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước Việt Nam.

4. NGUYỄN KIM SƠN

Sinh ngày: 18/11/1966

PGS,TS Ngữ văn; Cao cấp lý luận Chính trị

Ủy viên BCH Trung ương Đảng;

Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ứng cử viên Nguyễn Kim Sơn.
Nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Nỗ lực làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, vai trò người đại biểu Nhân dân. Chấp hành nghiêm Hiến pháp và pháp luật. Tích cực học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, rèn luyện nâng cao nhận thức, kỹ năng làm việc; giữ liên hệ với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và Nhân dân địa phương nơi ứng cử.

2. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo từ bậc mầm non, phổ thông tới đại học và sau đại học nhằm cung cấp nhân lực chất lượng cao, phát hiện, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Thực hiện tốt lộ trình đổi mới theo chương trình giáo dục phổ thông 2018; phối hợp với các bộ, ngành và địa phương đầu tư cho giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, quy hoạch và phát triển hệ thống giáo dục đại học, nâng cao chất lượng các trường đại học sư phạm trọng điểm.

3. Phối hợp với thành phố Hà Nội, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương giải quyết tốt một số việc như: Phát triển các trường đại học trên địa bàn Thủ đô (trong đó có Trường Đại học Thủ đô Hà Nội) để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, sản phẩm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho thành phố. Hỗ trợ các trường đại học, cao đẳng triển khai nhanh việc xây dựng cơ sở ở ngoại thành để giảm áp lực cho khu vực nội thành; củng cố hệ thống dạy nghề và giáo dục thường xuyên; phối hợp với các bộ, ngành liên quan để giải quyết tốt các vấn đề như: Chính sách đãi ngộ với giáo viên; phân bổ giáo viên phù hợp, khắc phục tình trạng thừa/thiếu giáo viên tại một số cơ sở giáo dục...

5. LÊ THỊ THU TRANG

Sinh ngày: 29/10/1972

ThS Quản lý giáo dục; Cao cấp lý luận Chính trị

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Hà Đông

Ủy viên BCH Liên đoàn Lao động TP Hà Nội
Ứng cử viên Lê Thị Thu Trang.
Nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri, đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của Nhân dân và phản ánh kịp thời, trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, HĐND, các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết và báo cáo kết quả với cử tri.

2. Tham gia xây dựng, phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng linh hoạt, chất lượng và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người học; gắn kết giữa doanh nghiệp với cơ sở đào tạo nghề, tăng cơ hội việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp; những vấn đề liên quan đến thực hiện tự chủ trong giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ và đảm bảo quyền lợi cho người học, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô và đất nước.

3. Tích cực kiến nghị với Quốc hội, các cấp chính quyền giải quyết các vấn đề mà Nhân dân quan tâm như: Phát triển kinh tế - xã hội; quản lý đô thị; ô nhiễm môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; xóa đói giảm nghèo... góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

4. Đặc biệt quan tâm đến các vấn đề liên quan đến thúc đẩy Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; vấn đề buôn bán phụ nữ và xâm phạm quyền trẻ em...; bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và trong gia đình.

5. Không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực đóng góp ý kiến chất lượng vào hoạch định đường lối, chính sách và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

Kinh tế đô thị cuối tuần