Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn Hà Nội: Đơn vị bầu cử số 9

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 9 gồm các huyện: Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên và Thường Tín.

Ngày 27/4/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, đã ký ban hành Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được ban hành kèm theo Nghị quyết, tại TP Hà Nội có số đơn vị bầu cử là 10; số đại biểu Quốc hội được bầu là 29 người; số người ứng cử là 49 người.
Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 9 gồm các huyện: Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên và Thường Tín. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người

1. ĐỖ ANH HÙNG

Sinh ngày: 15/7/1971

ThS.BS Y tế công cộng; Trung cấp lý luận Chính trị

Phó Trưởng phòng Chuyên môn nghiệp vụ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội
Ứng cử viên Đỗ Anh Hùng.
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Vận dụng, phát huy thật tốt kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm của một bác sỹ, một công chức quản lý Nhà nước để góp phần giải quyết những vấn đề bất cập trong lĩnh vực y tế, góp phần vào sự phát triển của nền y tế nước nhà.

2. Tham gia đầy đủ các cuộc họp Quốc hội, buổi tiếp xúc cử tri và tiếp xúc với các cử tri trong cuộc sống, lắng nghe tiếp thu đầy đủ chính xác các tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của cử tri để gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết và sẽ giám sát việc giải quyết các vấn đề đã nêu một cách nghiêm túc.

3. Thể hiện rõ tâm huyết, bản lĩnh của người đại biểu Quốc hội trong quyết định các chính sách về xây dựng nền quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; an sinh xã hội, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, người có đạo, kiều bào, người có công, nhóm người yếu thế trong xã hội,...; về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức; về đấu tranh phòng chống tham nhũng, cải cách thủ tục hành chính nhằm xóa bỏ những biểu hiện nhũng nhiễu, phiền hà, hách dịch với Nhân dân,... đảm bảo các quyết định đó phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

4. Tiếp tục trau dồi, học tập nâng cao trình độ hiểu biết trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội để xứng đáng là người đại biểu Quốc hội của Nhân dân, nói lên tiếng nói của Nhân dân, thể hiện được vai trò mà Nhân dân đã giao phó.

2. BÙI VĂN THANH

Sinh ngày: 27/10/1985

Cử nhân Triết học; Trung cấp lý luận Chính trị

Công tác tại Hội Nông dân TP Hà Nội
Ứng cử viên Bùi Văn Thanh.
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Thường xuyên nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tích cực tham mưu công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

2. Luôn sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, những bức xúc của cử tri, bằng nhiều hình thức tôi sẽ có những ý kiến trao đổi những vấn đề chung của địa phương, đất nước lên Quốc hội và các cơ quan Nhà nước làm cơ sở để Quốc hội quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

3. Tham gia đầy đủ các kỳ họp, thường xuyên thảo luận, tích cực đóng góp ý kiến xây dựng các văn kiện, các bộ luật phù hợp với thực tiễn và có tính ổn định, lâu dài. Góp phần cùng các đại biểu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật sát thực và hiệu quả.

4. Tích cực tham gia các chương trình giám sát việc thực hiện Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, đề xuất lên Quốc hội những chính sách về phát triển kinh tế - xã hội cụ thể phù hợp với từng địa phương.

5. Luôn rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống; không ngừng nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tích cực tuyên truyền vận động gia đình và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, xứng đáng là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri.

3. TẠ ĐÌNH THI

Sinh ngày: 24/9/1973

TS Kinh tế, ThS Quản lý công; Kỹ sư kỹ thuật môi trường; Cao cấp lý luận Chính trị

Ủy viên BTV, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam;

Chánh Văn phòng Cơ quan thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ứng cử viên Tạ Đình Thi.
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Liên hệ chặt chẽ và chịu sự giám sát của cử tri. Dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri; quan tâm tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh trung thực, kịp thời kiến nghị của cử tri với Quốc hội, các cơ quan hữu quan.

2. Tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Nghiên cứu kỹ lưỡng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, kịp thời chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết; đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết và thông báo kết quả đến cử tri.

3. Làm cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể cơ sở và thành phố Hà Nội với các cơ quan Trung ương tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để Thủ đô phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại.

4. Thực hiện giám sát tối cao và giám sát của đại biểu Quốc hội. Tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội và những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân.

5. Tham gia các hoạt động của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trọng tâm là: Nghiên cứu kỹ lưỡng ý kiến của cử tri, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong quá trình lập pháp, bảo đảm các luật khi được ban hành có tính khả thi, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả. Phát huy năng lực và sở trường công tác trong các lĩnh vực: Quản lý tài nguyên, môi trường; biển và hải đảo. Cùng với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và Nhân dân quan tâm, ưu tiên giải quyết những vấn đề dân sinh cấp bách trên địa bàn,...

4. NGUYỄN TUẤN THỊNH

Sinh ngày: 22/4/1971

TS Kinh tế; Cao cấp lý luận Chính trị

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội
 Ứng cử viên Nguyễn Tuấn Thịnh
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân; liên hệ gắn bó với cử tri, với Nhân dân và nắm bắt thực tiễn. Phản ánh đầy đủ, trung thực kiến nghị, nguyện vọng của cử tri, của Nhân dân tới Quốc hội và các cơ quan hữu quan; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân trong các hoạt động xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng và giám sát tối cao của Quốc hội.

2. Tham gia đầy đủ, trách nhiệm vào các hoạt động của Quốc hội. Nghiên cứu, đóng góp xây dựng và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật nhằm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, cụ thể như: Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; thu hẹp khoảng cách phát triển giữa thành thị và nông thôn; phát triển sản xuất nông nghiệp hiệu quả, bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và tăng cường đảm bảo an sinh xã hội cho người dân khu vực nông thôn, người dân làm nông nghiệp; bảo tồn, phát triển, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; giải quyết những bất cập, tác động tiêu cực trong quá trình đô thị hóa,... Trước mắt, tập trung kiểm soát đại dịch Covid-19, tiêm chủng vắc-xin cho cộng đồng; phục hồi phát triển kinh tế - xã hội...

3. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức theo tiêu chuẩn người đại biểu Nhân dân. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiên quyết phòng, chống tham nhũng. Hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao.

5. NGUYỄN PHƯƠNG THỦY

Sinh ngày: 18/9/1974

ThS Luật; Cao cấp lý luận Chính trị

Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội;

Vụ trưởng Vụ Pháp luật Văn phòng Quốc hội;

Ủy viên Ban Thư ký của Quốc hội;

Ủy viên BCH Chi hội Luật gia Văn phòng Quốc hội
 Ứng cử viên Nguyễn Phương Thủy
Với tư cách là người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV hoạt động chuyên trách tại Quốc hội, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động cụ thể như sau:

1. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội. Gắn bó mật thiết, giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri; định kỳ tiếp xúc cử tri để lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và phản ánh đầy đủ, kịp thời với Quốc hội; theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo quy định.

2. Nghiên cứu ý kiến của cử tri, của đối tượng chịu tác động, tích cực tham gia công tác lập pháp của Quốc hội; giám sát việc thi hành pháp luật của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương. Cùng với lĩnh vực mà mình có nhiều lợi thế như: Về tổ chức bộ máy Nhà nước, về cán bộ, công chức, viên chức, về cải cách,... tôi sẽ dành nhiều thời gian cho các vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm, bảo đảm để các đạo luật Quốc hội ban hành sớm đi vào cuộc sống, phù hợp với ý chí, nguyện vọng của cử tri, phục vụ tốt nhất lợi ích của người dân.

3. Chủ động phối hợp cùng chính quyền thành phố Hà Nội và các cơ quan, tổ chức có liên quan theo dõi, giám sát, tham gia đóng góp ý kiến để thực hiện thành công nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù làm cơ sở cho việc đề xuất sửa đổi, hoàn thiện Luật Thủ đô; hiện thực hóa chủ trương của thành phố về nâng cấp, phát triển một số huyện thành quận trong nhiệm kỳ tới.

Kinh tế đô thị cuối tuần