Chương trình hành động của Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội Trần Anh Tuấn, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội Trần Anh Tuấn, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 12 (quận Nam Từ Liêm).

 
 ÔNG TRẦN ANH TUẤN
Sinh ngày 28/02/1977
TS Địa lý; Cao cấp lý luận chính trị
Thành ủy viên; Bí thư Đảng ủy, Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; giữ gìn chuẩn mực đạo đức, lối sống; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, nêu gương của đại biểu HĐND; nghiêm túc chấp hành, vận động cán bộ, đảng viên và người thân trong gia đình thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và địa phương.
2. Thực hiện tốt trách nhiệm của đại biểu HĐND Thành phố, tham dự đầy đủ các kỳ họp, tích cực nghiên cứu, tham gia thảo luận các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND Thành phố. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm tiếp nhận và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri, báo cáo cử tri về hoạt động của mình và HĐND Thành phố; trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.
3. Không ngừng nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ, nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; giữ lời hứa với cử tri và Nhân dân về trách nhiệm của mình khi là đại biểu HĐND Thành phố.
4. Bám sát các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô, chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất cho HĐND Thành phố những chủ trương, chính sách mới, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố Hà Nội trên các lĩnh vực, hướng tới mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Kinh tế đô thị cuối tuần