Chương trình hành động của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội Trương Hải Long, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội Trương Hải Long, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 27 (huyện Thạch Thất).

 
ÔNG TRƯƠNG HẢI LONG
Sinh ngày 19/02/1971

Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp; Kỹ sư Thủy lợi và thủy điện;

Cao cấp lý luận chính trị

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội; Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hà Nội

Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XV nhiệm kỳ 2016 - 2021
Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, thường xuyên liên hệ chặt chẽ, tiếp thu các ý kiến của cử tri, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền để giải quyết; theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết và thông báo kết quả cho cử tri biết. Định kỳ và dành nhiều thời gian báo cáo kết quả hoạt động với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri.

2. Tích cực tham gia các hoạt động của HĐND Thành phố, thực hiện tốt chức năng quyết định, giám sát của HĐND. Tập trung nghiên cứu đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, chú trọng vấn đề: Phát triển và quản lý đô thị, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở dành cho người thu nhập thấp..., giải quyết tốt mối quan hệ trong phát triển giữa thành thị và nông thôn; các biện pháp thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu như: quy hoạch giao thông nông thôn, cơ chế thu hút tạo nguồn vốn đầu tư...; đề xuất giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, vùng khó khăn; công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; phòng chống tham nhũng, lãng phí.

3. Làm tốt chức năng giám sát của đại biểu HĐND; lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, phản ánh trung thực, kịp thời với HĐND Thành phố và cơ quan chức năng.

4. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong; tích cực học tập, nâng cao trình độ, năng lực hoạt động thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kinh tế đô thị cuối tuần