Chương trình hành động của Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Phạm Đức Ấn, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Phạm Đức Ấn, ứng cử viên đơn vị bầu cử số 6 gồm quận Hà Đông và các huyện: Thanh Trì, Thanh Oai.

 
ÔNG PHẠM ĐỨC ẤN

Sinh ngày: 1/2/1970

ThS Quản trị kinh doanh; Cử nhân Luật; Cử nhân Kinh tế; Cao cấp lý luận Chính trị

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Tham gia tích cực công tác lập hiến, lập pháp góp phần xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi cao, tạo hành lang pháp lý đầy đủ trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, môi trường kinh doanh; tham gia thảo luận tích cực, có trách nhiệm cũng như quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

2. Tham gia hiệu quả vào công tác giám sát tối cao, nhất là giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật hiện hành, trọng tâm là các lĩnh vực kinh tế, tài chính, đầu tư phát triển, an toàn thực phẩm, công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch, bảo vệ môi trường, phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

3. Giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, doanh nghiệp, tham gia các hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, tham dự các cuộc họp của HĐND các cấp; phản ánh, đề đạt những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri, của doanh nghiệp đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

4. Là đại biểu Quốc hội hoạt động tại doanh nghiệp, sẽ lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của đơn vị đảm bảo an toàn, hiệu quả, phát triển bền vững, cùng cộng đồng doanh nghiệp đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng.

5. Nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến cùng với cấp ủy, chính quyền triển khai hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, tập trung giúp đỡ người nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, phát triển y tế, giáo dục,...