Chương trình hành động của Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 22 (huyện Mê Linh).

ÔNG HOÀNG ANH TUẤN
Sinh ngày 10/5/1975

ThS Lịch sử; Cử nhân Ngữ văn; Cao cấp lý luận Chính trị

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò của người đại biểu dân cử, là cầu nối giữa cử tri với các cấp chính quyền. Tôi sẽ dành nhiều thời gian để tiếp xúc, nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền về những yêu cầu, kiến nghị cử tri: Chú trọng các giải pháp để nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.
2. Không ngừng rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống; thực hành tiết kiệm; kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, cửa quyền và các hành vi vi phạm khác. Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết thống nhất nội bộ, gắn bó mật thiết với Nhân dân; gương mẫu, tích cực vận động gia đình và Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

3. Tích cực nghiên cứu học tập và thực hiện đường lối, chủ trương và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; phấn đấu, nỗ lực làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tham gia đầy đủ và có trách nhiệm các kỳ họp HĐND Thành phố; cùng các cấp, các ngành ở địa phương đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề mà cử tri quan tâm. Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân thông qua việc tham mưu, đề xuất, góp ý việc xây dựng và thực hiện cơ chế chính sách của Thành phố.

Kinh tế đô thị cuối tuần