Chương trình hành động của Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 24 (huyện Hoài Đức).

 

ÔNG NGUYỄN QUANG ĐỨC

Sinh ngày 22/5/1971

Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc với Nhân dân; tuyệt đối tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh chính trị, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và trách nhiệm người đại biểu của Nhân dân; không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản thân; liên hệ chặt chẽ, lắng nghe và giải quyết theo thẩm quyền, đồng thời kiến nghị HĐND các cấp và cơ quan chức năng giải quyết những ý kiến, kiến nghị phản ánh của cử tri và Nhân dân.

2. Tích cực tham gia ý kiến xây dựng các cơ chế, chính sách, quy định, giải pháp thuộc thẩm quyền HĐND về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chung của Thành ủy, nhất là thực hiện hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, những vấn đề nổi cộm, phức tạp, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

3. Đối với huyện Hoài Đức - địa phương tôi ứng cử - là địa bàn huyện đang có tốc độ đô thị hóa cao và nhanh, với nhiệm vụ là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy tôi sẽ cùng với tập thể lãnh đạo huyện, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện đề án xây dựng huyện phát triển thành quận trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, tập trung phát triển Kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề liên quan quyền lợi của Nhân dân theo quy định của pháp luật, giữ ổn định và phát triển bền vững.

5. Tập trung lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hoài Đức đã đề ra; chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật...; hoàn thành việc xây dựng các tiêu chí quận, phường; đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết khó khăn, vướng mắc về đất dịch vụ. Phát triển các làng nghề truyền thống; đầu tư xây dựng dự án giao thông, cây xanh, y tế, giáo dục, nhà văn hóa, môi trường...

Kinh tế đô thị cuối tuần