Chuyển đổi HTX theo Luật năm 2012 tại Phú Xuyên: Cơ hội để đẩy mạnh sản xuất hàng hóa

Bài, ảnh: Nguyễn Thị Vàn
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sau 3 năm triển khai chuyển đổi hợp tác xã (HTX) theo luật sửa đổi năm 2012 nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế tập thể, đến nay 100% số HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Xuyên đã hoàn thành chuyển đổi và hoạt động theo luật HTX năm 2012.

Huyện Phú Xuyên có 45 HTX, thu hút 20.516 thành viên. Trong đó có 33 HTX chuyên ngành về dịch vụ trồng trọt, 1 HTX chuyên ngành thủy sản, 5 HTX chuyên ngành chăn nuôi và 6 HTX phi nông nghiệp. Để hoàn thành việc chuyển đổi mô hình HTX kiểu cũ sang hoạt động theo Luật HTX sửa đổi năm 2012, huyện Phú Xuyên đã thành lập Ban chỉ đạo, giao trách nhiệm cho từng thành viên phụ trách hướng dẫn quy trình chuyển đổi các HTX.
 Nông dân Phú Xuyên sử dụng máy nông nghiệp trong thu hoạch lúa.
Toàn huyện đã tổ chức 30 lớp tập huấn, tuyên truyền về Luật HTX năm 2012, hướng dẫn các văn bản, kế hoạch của TP, của huyện về việc tổ chức lại hoạt động của HTX theo Luật. Các lớp tập huấn đã thu hút trên 7.200 lượt người tham gia. Bên cạnh đó, Phòng Kinh tế huyện - cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo - thường xuyên đánh giá công tác chỉ đạo, tổ chức chuyển đổi HTX theo từng tháng, từng quý để nắm bắt tiến độ thực hiện. Qua đó, tham mưu với huyện các giải pháp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Nhờ triển khai những biện pháp đồng bộ, đến ngày 30/6/2016, toàn bộ 45 HTX trên địa bàn huyện đã tiến hành tổ chức lại hoạt động HTX theo luật, đạt tỷ lệ 100%.
Đánh giá về hiệu quả bước đầu của các HTX dịch vụ nông nghiệp sau chuyển đổi, Trưởng phòng Kinh tế huyện Phú Xuyên Nguyễn Hữu Chi cho biết, sau khi chuyển đổi hoạt động theo luật HTX năm 2012, các HTX đã tích cực hoạt động, thực hiện tốt các khâu tổ chức sản xuất, nâng cao các hoạt động dịch vụ nông nghiệp. Các đơn vị đã củng cố lại bộ máy, tổ chức lại phương án sản xuất kinh doanh hợp lý hơn. Bên cạnh đó, một số mô hình cây con mới cũng được các HTX nghiên cứu và đưa vào chăn nuôi, sản xuất cho giá trị kinh tế cao. Cùng với dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp như: Cày, bừa, làm thủy lợi, các HTX dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện đã tích cực chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều HTX đã đầu tư mua máy móc nông nghiệp để phục vụ nông dân làm đất, gieo cấy, thu hoạch lúa, điển hình như HTX dịch vụ nông nghiệp Phú Thắng xã Đại Thắng, HTX dịch vụ nông nghiệp Phú Triều xã Nam Triều… Có thể nói, việc tổ chức lại HTX theo Luật năm 2012 trên địa bàn huyện là “luồng gió mới”, tạo thuận lợi cho các xã, HTX trong thực hiện quy hoạch, chỉnh trang đồng ruộng theo hướng sản xuất hàng hóa. Đây là một chủ trương lớn mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần