Chuyên gia phải được xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam

Nhật Uyên
Chia sẻ

Kinhtedothi - Chiều 24/7, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã có công văn về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-29 cho chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam làm việc.

 Chuyên gia nước ngoài trước khi nhập cảnh vào Việt Nam phải được xét nghiệm SARS-CoV-2 tại phòng xét nghiệm do Chính phủ phê duyệt hoặc thuộc hệ thống phòng xét nghiệm của Tổ chức Y tế thế giới
Theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, hiện nay số trường hợp chuyên gia nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý DN (gọi tắt là chuyên gia) nhập cảnh vào Việt Nam làm việc dương tính với SARS-CoV-2 có xu hướng tăng.
Để tạo điều kiện và hỗ trợ cho chuyên gia được nhập cảnh nhưng vẫn phải đảm bảo thực hiện nghiêm an toàn phòng chống dịch, Ban chỉ đạo quốc gia đề nghị các bộ, ngành, UBND các địa phương thực hiện các nội dung sau:
Thông báo cho các đơn vị mời chuyên gia làm việc phải đảm bảo 3 yêu cầu:

Thứ nhất, chuyên gia được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time-PCR trong thời gian từ 3 đến 7 ngày trước ngày nhập cảnh vào Việt Nam. Xét nghiệm SARS-CoV-2 phải được thực hiện tại phòng xét nghiệm do Chính phủ phê duyệt hoặc thuộc hệ thống phòng xét nghiệm của Tổ chức Y tế thế giới.

Thứ hai, chuyên gia có BHYT quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức mời chuyên gia cam kết chi trả chi phi điều trị trong trưởng hợp bị mắc Covid-19.

Đơn vị mời chuyên gia chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 khi mời chuyên gia vào làm việc.

Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cũng đề nghị các đơn vị tạo điều kiện cho chuyên gia hoàn thiện các thủ tục để vào làm việc tại Việt Nam.