Có 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội bị khiếu nại, tố cáo

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ban Thường trực MTTQ Việt Nam cho biết đã nhận được 3 đơn khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV ở Trung ương.

Ngày 14/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, bà Bùi Thị Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với 197 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV tại Trung ương.
Quang cảnh Hội nghị.
 Quang cảnh hội nghị. Ảnh Đại Đoàn Kết
Theo đó, từ ngày 22/3 đến ngày 12/4, Ban Thường trực Ủy ban cấp xã đã phối hợp với UBND cùng cấp nơi có người ứng cử cư trú triệu tập và chủ trì việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cho 197 người được giới thiệu. Các hội nghị lấy ý kiến này được tổ chức công khai, dân chủ.

Tính đến ngày 13/4/2016, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã nhận được 3 đơn khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ở Trung ương. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể, có 4 trường hợp đã gửi đến Hội đồng bầu cử Quốc gia để giải quyết theo thẩm quyền và đã thông báo đến người gửi đơn. Một trường hợp đã gửi cơ quan có trách nhiệm xác minh và đã có kết quả trả lời là phản ánh của cử tri không có căn cứ, vụ việc đã giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng tại Hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết, ngày 10/4, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành 3 văn bản gửi Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Hội đồng bầu cử Quốc gia; gửi Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; gửi Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố về việc đề nghị phối hợp, đảm bảo thông tin cần thiết, đầy đủ về người ứng cử làm cơ sở cho việc đánh giá tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, góp phần bảo đảm việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba bảo đảm chất lượng, hiệu quả, theo quy định của pháp luật.

Ban Thường trực Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đã tổ chức 6 Đoàn giám sát công tác bầu cử tại 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân Hội nghị hiệp thương lần thứ ba là một trong những nội dung rất quan trọng của quá trình chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Đây là hội nghị hiệp thương lần cuối cùng. Theo đó, Ban Thường trực Trung ương MTTQ Việt Nam trân trọng các đại biểu căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, kết quả lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với từng người ứng cử và Tờ trình của Ban Thường trực Trung ương MTTQ Việt Nam, phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của mình để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội.