Có được dùng sổ đỏ của bố mẹ đi thế chấp ngân hàng?

Kim Nhung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tôi cần một số vốn lớn để kinh doanh, đang có ý định sẽ mượn sổ đỏ của bố mẹ thế chấp ngân hàng. Vậy theo quy định, tôi có được thế chấp không và khi thế chấp tôi cần đảm bảo những nghĩa vụ gì? (Nguyễn Duy Đức, Cầu Giấy, Hà Nội).

Trả lời:  Tại Điều 317 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về thế chấp tài sản như sau:

  1. Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp).
  2. Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp.

Như vậy, căn cứ theo quy định hiện hành thì bạn chỉ được dùng tài sản thuộc quyền sở hữu của mình để thế chấp. Đồng nghĩa với việc, bạn không thể dùng sổ đỏ của bố mẹ mình để thế chấp ngân hàng.

Cũng tại Điều 320 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về nghĩa vụ của bên thế chấp như sau:

  1. Giao giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp trong trường hợp các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp luật có quy định khác.
  2. Bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp.
  3. Áp dụng các biện pháp cần thiết để khắc phục, kể cả phải ngừng việc khai thác công dụng tài sản thế chấp nếu do việc khai thác đó mà tài sản thế chấp có nguy cơ mất giá trị hoặc giảm sút giá trị.
  4. Khi tài sản thế chấp bị hư hỏng thì trong một thời gian hợp lý bên thế chấp phải sửa chữa hoặc thay thế bằng tài sản khác có giá trị tương đương, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
  5. Cung cấp thông tin về thực trạng tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp.
  6. Giao tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp để xử lý khi thuộc một trong các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm quy định tại Điều 299 của Bộ luật này.
  7. Thông báo cho bên nhận thế chấp về các quyền của người thứ ba đối với tài sản thế chấp, nếu có; trường hợp không thông báo thì bên nhận thế chấp có quyền hủy hợp đồng thế chấp tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc duy trì hợp đồng và chấp nhận quyền của người thứ ba đối với tài sản thế chấp.
  8. Không được bán, thay thế, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 321 của Bộ luật này.