Cổ phần hoá Chi nhánh Cty Fafim Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh

Chia sẻ

KTĐT - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đồng ý thực hiện cổ phần hoá Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn (Cty TNHH) 1 thành viên Xuất nhập khẩu và Phát hành phim Việt Nam (Cty Fafim Việt Nam) tại TP Hồ Chí Minh trong năm nay.

KTĐT - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đồng ý thực hiện cổ phần hoá Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn (Cty TNHH) 1 thành viên Xuất nhập khẩu và Phát hành phim Việt Nam (Cty Fafim Việt Nam) tại TP Hồ Chí Minh trong năm nay.

Chi nhánh Công ty Fafim Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh ở số 6 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Cty kinh doanh các ngành nghề: Xuất nhập khẩu phim chiếu bóng và video; phát hành phim nhựa và video; dịch vụ hợp tác làm phim; chiếu phim thu tiền;...

Kinh tế đô thị cuối tuần