Cổ phiếu VSG bị đưa vào diện cảnh báo vì lợi nhuận âm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Quyết định này được Sở giao dịch chứng khoán TP HCM đưa ra vào chiều nay, sau khi VSG nộp báo cáo tài chính kiểm toán của năm 2010 cho thấy mức lỗ gần 41 tỷ đồng.

KTĐT - Quyết định này được Sở giao dịch chứng khoán TP HCM đưa ra vào chiều nay, sau khi VSG nộp báo cáo tài chính kiểm toán của năm 2010 cho thấy mức lỗ gần 41 tỷ đồng.

Theo báo cáo kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2010 của Công ty cổ phần container phía Nam (mã VSG) âm 40,65 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân khiến VSG bị HOSE đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 29/3.

Quyết định này được Sở giao dịch chứng khoán TP HCM đưa ra vào chiều nay, sau khi VSG nộp báo cáo tài chính kiểm toán của năm 2010 cho thấy mức lỗ gần 41 tỷ đồng.

Như vậy, hiện HOSE có 9 cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo do hoạt động kinh doanh thua lỗ, gồm có: ANV, BAS, MHC, CAD, HAP, VKP, VPK, TYA và VSG và một trường hợp do nội bộ công ty mâu thuẫn, sai phạm trong công tác điều hành là DCC. 5 cổ phiếu thuộc diện bị kiểm soát là: FPC, IFS, TRI, DVD, FBT.

Đây là thời điểm các doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2010. Tới ngày 24/3, có 119 công ty niêm yết có báo cáo tài chính kiểm toán đã được công bố trên website của Sở.

Theo quy chế niêm yết, doanh nghiệp phải giải trình nguyên nhân, phương án khắc phục tình trạng bị cảnh báo và công bố thông tin theo yêu cầu của Sở. Sở sẽ xem xét dỡ bỏ dấu hiệu cảnh báo trong trường hợp tổ chức niêm yết khắc phục các nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị cảnh báo.