Có sự nhầm lẫn giữa Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội với Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội

Thảo Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội (đơn vị thuộc TP Hà Nội) ngày 20/11 cho biết, thời gian qua, trên địa bàn Hà Nội có một số đơn vị của TP đã có sự nhầm lẫn giữa Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội với Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội (đơn vị thuộc Trung ương hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á – Việt Nam).

 Website của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế -  xã hội Hà Nội 

Do Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội gửi thư mời tới các Sở, ban, ngành UBND các quận, huyện, thị xã đề nghị phối hợp tuyên truyền quảng cáo, hỗ trợ truyền thông trên trang tin tổng hợp điện tử https://phapluatkinhtexahoi.vn và Ấn phẩm Đặc san Phát triển Kinh tế - Xã hội (có thu phí).

Trong khi Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế -  xã hội Hà Nội đang xuất bản 02 ấn phẩm Bản tin “Hà Nội hội nhập và phát triển” và Đặc san “Kinh tế - Xã hội Thủ đô” với tôn chỉ hoạt động: Tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội; Thông tin về hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã; Công bố, giới thiệu các bài viết phân tích, đánh giá về ngành, lĩnh vực và hoạt động hội nhập của TP Hà Nội. Các ấn phẩm này của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế- xã hội Hà Nội không thực hiện các hoạt động quảng cáo, thu phí quảng cáo, thu phí các bài viết khoa học.

Do đó, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội thông báo lại, để tránh sự hiểu nhầm không đáng có, ảnh hưởng đến uy tín của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội và TP.

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội cho biết, thời gian tới, để nâng cao chất lượng các tin bài, rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác, phối hợp cảu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trong cung cấp thông tin, đăng tải các bài viết nhằm quảng bá, giới thiệu thông tin, hình ảnh về Thủ đô, tin tức về hoạt động chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện hoạt động hợp tác, phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành của TP Hà Nội (không thu phí).