Coi trọng chất lượng ứng cử viên

Chia sẻ

Kinhtedothi - TP Hà Nội đang khẩn trương triển khai công tác bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội Khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo Phó Chủ tịch UB MTTQ TP Bùi Anh Tuấn, đến thời điểm này, MTTQ TP đã hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần I, để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử ĐB Quốc hội Khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo T.Ư giới thiệu và phân bổ cho TP Hà Nội được bầu 30 ĐB Quốc hội Khóa XIV, số lượng hiệp thương ứng cử là 60 người. Đối với bầu cử ĐB HĐND các cấp, Hội nghị hiệp thương lần thứ I, đã thống nhất danh sách 210 người ứng cử để bầu 105 ĐB vào HĐND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021; Thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng ĐB HĐND cấp huyện, xã, phường, thị trấn đã tiến hành đúng quy định là 95 ngày, trước ngày bầu cử. Chậm nhất ngày 22/2, căn cứ vào kết quả Hiệp thương lần thứ nhất, Thường trực HĐND huyện, xã, phường, thị trấn điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương và thôn, xóm, tổ dân phố được giới thiệu ứng cử ĐB HĐND. Sau đó, sẽ tổ chức Hiệp thương lần thứ hai, lần thứ ba.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, trước đó, MTTQ TP đã hướng dẫn cụ thể trong quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐB Quốc hội Khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, định hướng cho hệ thống MTTQ các cấp. MTTQ TP đã tổ chức 3 lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UB MTTQ của 584 xã, phường, thị trấn theo quy định.

Điểm mới của kỳ bầu cử này, theo ông Bùi Anh Tuấn, coi trọng chất lượng ĐB. Theo đó, giảm số lượng ĐB công tác tại cơ quan hành chính, tăng ĐB chuyên trách, có tỷ lệ hợp lý ĐB nữ, các tôn giáo, ĐB tái cử, ĐB trẻ tuổi… Cụ thể, chỉ tiêu nữ đặt ra phải đạt tỷ lệ lớn hơn hoặc bằng 35%; người ngoài Đảng là 10%, dân tộc thiểu số phấn đấu ít nhất bằng kỳ trước; ĐB tái cử đạt 30%... Về thành phần ĐB, được cân nhắc bố trí cho hài hòa, thích hợp, giữa tỷ lệ giai cấp công nhân, nông dân… Tuy nhiên, mọi công việc của quá trình hiệp thương, đều phải được tiến hành đúng các quy định, nghĩa là người được giới thiệu ứng cử phải hội tụ tiêu chuẩn là phẩm chất, năng lực trình độ và khả năng thực hiện của người ĐB Nhân dân. Qua lần Hiệp thương lần thứ nhất của MTTQ TP, được tiến hành đầy đủ theo đúng các quy định.