Công an huyện Chương Mỹ: Tạm giữ nhiều đồ vật mang yếu tố văn hóa

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan chức năng đề nghị ai là chủ sở hữu các đồ vật dưới đây đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ để liên hệ làm rõ, lấy căn cứ xử lý.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ đang tìm chủ sở hữu các đồ vật mang yếu tố văn hóa như:

Bức tượng gỗ Di Lặc (cao 80 cm), bức tranh gỗ tứ quý kích thước (dài 110cm, rộng 37). Hai bức tranh gỗ (rộng 30cm, cao 112cm). Một bàn gỗ (cao 70cm, rộng 57cm, dài 120cm). Một đôn gỗ (cao 70cm, rộng 37cm, dài 50cm). 2 ghế đơn gỗ kiểu dáng móc mặt đá (rộng 65cm, cao 120cm). Hai ghế đơn gỗ kiểu dáng móc mặt đá (rộng 65cm, cao 120cm). Hai ghế đơn mặt đá gỗ kiểu dáng móc (rộng 65cm, cao 120cm).

Một phản gỗ (rộng 160cm, dài 190cm). Một đĩa gỗ hình tròn đường kính 32cm. Một kệ tivi gỗ (rộng 43cm, dài 220cm, cao 92cm). Một tượng Thọ đào bằng gỗ (rộng 25 cm, cao 70 cm). Một khúc gỗ (rộng 20cm, cao 40cm). Một kệ gỗ (cao 65cm, rộng 85cm). Một bức tranh gỗ (rộng 95cm, dài 190cm). Hai bức tranh gỗ (dài 130cm, rộng 38cm). Một bức tranh gỗ (rộng 78cm, dài 200cm). Bốn bức tranh gỗ (rộng 36cm, dài 107cm).

Một bàn gỗ mặt đá (rộng 70cm, cao 73 cm, dài 140cm). Một đôn (cao 73cm, dài 49cm, rộng 38cm). Một đôn (cao 48 cm, rộng 38cm, dài 38cm). Một tượng cóc (cao 25cm, rộng 27cm). Một tượng gỗ Di Lặc (cao 45cm, dài 44cm). Một tượng Di Lặc (cao 36cm, rộng 45cm). Một tượng Di Lặc (cao 30 cm, rộng 55cm). Một tượng gỗ dàn bầu (cao 63cm, rộng 45cm). Một khúc gỗ (cao 33cm, nơi rộng nhất 36cm). Một ghế gỗ (cao 128cm, dài 180cm). Một tượng gỗ Di Lặc (cao 75cm, rộng 40cm).

Một tượng gỗ hình con dê (cao 75cm, rộng 20cm). Một bức tượng gỗ đục (cao 73cm rộng 30cm). Hai bức tranh gỗ (cao 115cm, rộng 35cm). Một đôn gỗ (cao 75cm rộng 38cm dài 48cm). Một bức tượng gỗ (rộng 25cm, cao 70cm). Một kệ gỗ (cao 60 cm, dài 30cm, rộng 30cm). Một kệ gỗ mặt đá (cao 48cm, mặt đôn có rộng dài 35x35cm). Một kệ gỗ mặt đá (cao 42cm, mặt đôn rộng dài 35x35cm). Một kệ gỗ (cao 50cm, rộng 45cm, dài 70cm). Một tượng gỗ Di Lặc (cao 80cm, rộng 37cm). Một tượng gỗ Đạt Ma (cao 67cm, rộng 30cm). Một tượng gỗ hình con cóc (cao 8cm, dài 37cm).

Một bức tranh gỗ (rộng 100cm, dài 200cm). Một bàn gỗ mặt đá dài 120cm. Một cục gỗ (cao 40cm, nơi rộng nhất 46cm). Một tượng gỗ Khổng Minh (cao 120cm). Một tượng gỗ Triệu Tử Long (rộng 40cm, cao 100cm). Một khúc gỗ (cao 43cm, nơi rộng nhất 40cm). Một cục gỗ (rộng nhất 33cm, cao 42cm). Một đồng hồ gỗ (rộng đáy 75cm, cao 220). Một lục bình bằng gỗ (đáy rộng 40cm, cao 160cm). Một ghế dài gỗ lưng mặt đá (cao 148cm, dài 190cm). Một ghế dài gỗ lưng mặt đá (dài 180cm, cao 120cm). Một tượng gỗ Ông Thọ (rộng 20cm, cao 70cm). Một bức tượng gỗ Tam Đa (rộng 45cm, cao 90cm).

Một bức tượng gỗ Di Lặc (dài 65cm, cao 40cm). Một bức tượng gỗ Quan Công (rộng 30cm, cao 80cm). Một bức tranh gỗ (rộng 33cm, dài 115cm). Một bức tượng gỗ bát mã (dài 95cm, cao 43cm). Một bức tượng gỗ Đạt Ma (rộng 45cm, cao 85cm). Một bức tượng bằng gỗ (đáy rộng 20cm, cao 90cm). Một bức tượng gỗ Di Lặc (cao 20cm, rộng 48cm). Một bức tượng gỗ Di Lặc (cao 10cm, rộng 33cm). Một tượng gỗ Khổng Minh màu đồng (rộng 25cm, cao 85cm). Một bức tượng gỗ Di Lặc (rộng 55cm, cao 105cm). Một bức tượng gỗ Di Lặc (rộng 50cm, cao 100cm). Một bức tượng gỗ Đạt Ma (rộng 30cm, cao 75cm). Hai lọ lộc bình gỗ (rộng 12cm, cao 67cm), một lọ lộc bình gỗ kích thước (rộng 15cm, cao 48 cm).