Công bố Báo cáo môi trường Quốc gia 2011

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 7/8, Bộ TN&MT đã công bố Báo cáo môi trường Quốc gia năm 2011 - Chất thải rắn. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng TN&MT Nguyễn Minh Quang cho rằng, quá trình công nghiệp hóa ở Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ, tuy nhiên, đi kèm với đó là nỗi lo về môi trường, đặc biệt vấn đề chất thải rắn như: chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải nông nghiệp, chất thải y tế,

Việc thu gom, vận chuyển, xử lý và tiêu hủy chất thải rắn đã và đang trở thành một bài toán khó đối với các nhà quản lý. "Chính vì vậy, việc đánh giá, phân tích nguyên nhân, hiện trạng, tác động và xu hướng các vấn đề có liên quan đến vấn đề chất thải rắn và công tác quản lý sẽ trợ giúp cho việc điều chỉnh và bổ sung các chính sách, kế hoạch và giải pháp nhằm bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường sống của cộng đồng dân cư. Báo cáo được xây dựng trên cơ sở nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường và các khó khăn, thách thức trong giai đoạn hiện nay"- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh.