Công bố đánh giá mẫu ô nhiễm nước tại Nam Sơn

Chia sẻ

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa chỉ đạo SởTài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan công bố kết quả khảo sát, lấy mẫu đánh giá ô nhiễm nước ngầm tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn.

Sau khi xem xét báo cáo và đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả kiểm tra, khảo sát, phân tích mẫu phục vụ khoanh định vùng ảnh hưởng ô nhiễm môi trường nước, tại thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn công bố kết quả kiểm tra, khảo sát lấy mẫu và phân tích mẫu nước các giếng khai thác trong khu vực thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, để nhân dân địa phương biết nhằm tiếp tục sử dụng.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người d
ân các biện pháp ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm nguồn nước dưới đất hoặc thẩm thấu ô nhiễm trên bề mặt, vận động các hộ gia đình nên lắp đặt hệ thống xử lý đảm bảo tiêu chuẩn trước khi sử dụng nguồn nước giếng sinh hoạt. Đối với các giếng đã ngừng sử dụng cần được trám lấp theo quy định.

 
Một góc bãi rác Nam Sơn.
Một góc bãi rác Nam Sơn.
Liên quan đến việc triển khai nghiên cứu xây dựng hệ thống quan trắc động thái nước dưới đất để đánh giá mức độ ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm khu vực, Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét sự cần thiết, khả năng bố trí nguồn vốn, tính đồng bộ với dự án xây dựng Trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn đã được UBND TP giao nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên và Môi trường đang triển khai thực hiện, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố.

Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội kiểm soát chặt chẽ nguồn nước rỉ rác, xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra môi trường, tuyệt đối không để xảy ra sự cố tràn nước trong mùa mưa.

Sở Xây dựng cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND TP về việc  cung cấp nước sạch cho nhân dân thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn và nhân dân trong vùng dự án.

 Bãi rác Nam Sơn bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1999,  nằm trên địa bàn 3 xã: Nam Sơn, Hồng Kì và Bắc Sơn (Sóc Sơn). Nhưng người dân ở cụm 7, thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn là bị chịu ảnh hưởng nhiều nhất về tình trạng ô nhiễm về không khí và ô nhiễm nguồn nước.