DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Công bố Quy hoạch phát triển ngành xuất bản đến 2020

19-03-2014 15:44
Kinhtedothi - Ngày 19/3, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức công bố Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Phát biểu tại Lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn nhấn mạnh những năm qua, hoạt động xuất bản, in, phát hành đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tiếp tục thực hiện vai trò, vị trí trong lĩnh vực tư tưởng văn hóa, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách con người Việt Nam và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đọc của nhân dân.

Tuy nhiên, hoạt động của ngành thời gian qua đã bộc lộ một số hạn chế như kết quả thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ đạt thấp, chưa đạt mục tiêu đề ra; quy mô, hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà xuất bản, cơ sở in, phát hành còn nhỏ lẻ, trang thiết bị còn nghèo nàn.

Bản Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 115/QĐ-TTg ngày 16/1/2014 xác định được những mục tiêu, giải pháp chung, dài hạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 như duy trì nhịp độ tăng trưởng về số lượng xuất bản phẩm, phấn đầu đạt 5-7 bản/người/năm; 50-80% số cơ sở in sử dụng công nghệ, thiết bị in hiện đại; hệ thống phát hành xuất bản phẩm phát triển đến cấp xã; kim ngạch xuất khẩu xuất bản phẩm tăng từ 3-4,5 lần.
Lễ công bố Quy hoạch phát triển xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 .
Lễ công bố Quy hoạch phát triển xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 .
Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị trong ngành thông tin và truyền thông cũng như ngành xuất bản, in và phát hành cùng các đơn vị có liên quan chủ động triển khai và phối hợp triển khai có hiệu quả, đồng bộ, tập trung thống nhất từ trung ương đến địa phương một số công việc chủ yếu như tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về nội dung Quy hoạch bằng các hình thức phù hợp, từ đó nâng cao hơn nữa nhận thức của các đối tượng trong việc quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động xuất bản, in, phát hành phát triển mạnh mẽ hơn.

Các cơ quan, đơn vị liên quan cần xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch, trong đó chú trọng việc đưa ra lộ trình, xây dựng một số dự án, đề án cụ thể theo hướng bám sát các mục tiêu, giải pháp được nêu trong Quy hoạch như đề án khôi phục, duy trì hệ thống phát hành xuất bản phẩm tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; Đề án quảng bá và đưa xuất bản phẩm của Việt Nam ra nước ngoài; Đề án nâng cao năng lực hoạt động cho các nhà xuất bản; Các dự án phát triển xuất bản phẩm điện tử; Kế hoạch từng bước đưa các cơ sở in vào khu công nghiệp và di rời các xưởng in ra khỏi khu dân cư.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên quan tâm, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện đầy đủ các nội dung của Quyết định 115 của Thủ tướng Chính phủ; chủ động thực hiện, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai Quyết định này, đồng thời thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quy hoạch.
TAG: