Công bố Quyết định kiểm tra của Ban Bí thư tại Quảng Ngãi

Theo TTXVNVietnam+
Chia sẻ Zalo

Thực hiện chương trình kiểm tra năm 2017, chiều 25/9, ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra 477 của Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, việc kiểm tra với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi là việc làm thường xuyên của Đảng nhằm tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thông qua kiểm tra, Đoàn sẽ đánh giá rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm (nếu có) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra thực tế ở cơ sở, khảo sát thực tiễn giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị sát thực tế và đạt hiệu quả cao hơn.
Ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra 477 của Trung ương. (Nguồn: TTXVN)
Ngoài Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra ở một số địa phương và các đơn vị gồm: Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn, Trà Bồng; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh và Sở Tư pháp Quảng Ngãi. Để công tác kiểm tra mang lại kết quả cao, Đoàn công tác yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đơn vị liên quan hoàn thành báo cáo, nộp cho Đoàn kiểm tra trước ngày 15/10/2017; phối hợp tốt với Đoàn trong suốt quá trình kiểm tra.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ nhấn mạnh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là những nội dung rất quan trọng về công tác xây dựng Đảng; việc Trung ương tổ chức Đoàn kiểm tra là cơ hội để tỉnh nhìn lại quá trình triển khai, tổ chức thực hiện, tự soi rọi lại những mặt được, hạn chế, rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.
Bí thư Tỉnh ủy cho biết, ngay khi Trung ương ban hành Nghị quyết, tỉnh đã quán triệt sâu rộng trong toàn đảng bộ, yêu cầu đảng viên kiểm điểm nghiêm túc các nội dung mà Nghị quyết Trung ương 4 đề ra. Ngoài ra, tỉnh còn phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức thành công hội thảo xây dựng Đảng về đạo đức; tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được cán bộ đảng viên, nhân dân đồng tình đánh giá cao. Tỉnh cũng đã sửa đổi quy chế tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư cấp ủy với nhân dân; Ban hành quy định trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu; sắp tới sẽ ban hành quy chế xét chọn công dân tiêu biểu của tỉnh.
Những việc làm trên cho thấy nỗ lực, cố gắng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi trong việc chỉ đạo, tổ chức thực Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Về các yêu cầu của Đoàn kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đề nghị các cơ quan liên quan, các địa phương chuẩn bị báo cáo nghiêm túc, gửi cho Đoàn theo đúng yêu cầu; xem đây là cơ hội để soi rọi lại mình, từ đó tổ chức thực hiện thắng lợi các nội dung mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đề ra.