Công chức, viên chức không được làm hiệu trưởng trường tư thục

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đây là một trong những quy định trong Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường phổ thông tư thục vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

KTĐT - Đây là một trong những quy định trong Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường phổ thông tư thục vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Hiệu trưởng trường phổ thông tư thục phải là người có đủ các tiêu chuẩn theo quy định và không là công chức, viên chức trong biên chế nhà nước.

Đây là một trong những quy định trong Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường phổ thông tư thục vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Ngoài yêu cầu trên, hiệu trưởng phải là người trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động của nhà trường; chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan quản lý giáo dục và Hội đồng Quản trị (nếu có) về việc tổ chức, điều hành các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm chất lượng giáo dục và hoạt động của trường trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Nhiệm kỳ công tác của hiệu trưởng là 5 năm.

Dự thảo cũng quy định rõ về điều kiện thành lập trường tư thục. Theo đó, trường phổ thông tư thục được cho phép thành lập và hoạt động khi đáp ứng các điều kiện như có trường sở; có quy mô tối thiểu là 3 lớp cho mỗi khối lớp; có đủ cán bộ quản lý, có tỉ lệ giáo viên cơ hữu là 100% đối với tiểu học, ít nhất 40% đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông.../.