Công khai danh mục dự án thu hút đầu tư

Chia sẻ

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận đề xuất của Sở KH&ĐT về việc rà soát và công khai Danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư theo nội dung Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của HĐND TP.

Theo đó, yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ các quy định hiện hành, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch ngành, kế hoạch sử dụng đất 5 năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và lĩnh vực, địa bàn quản lý, định kỳ 6 tháng tiến hành rà soát, đề xuất cụ thể danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn TP gửi Sở KH&ĐT tổng hợp dự án đáp ứng các điều kiện theo quy định trình UBND TP quyết định phê duyệt.