Công khai thông tin đánh giá tác động môi trường

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 20/9, tại buổi tọa đàm tiếp cận quyền và sự tham gia của các bên liên quan trong đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam, diễn ra ở Hà Nội, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã thảo luận nhiều khía cạnh khác nhau liên quan đến chính sách và thực tiễn của đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam. Trong đó nêu ra vấn đề công khai thông tin và các yếu tố tác động đến quá trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và ra quyết định đối với các dự án; sự tham gia của các bên liên quan và ảnh hưởng đối với quá trình ra quyết định các dự án phát triển; phân tích đối với trường hợp đề xuất dự án Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A.

Kinhtedothi - Ngày 20/9, tại buổi tọa đàm tiếp cận quyền và sự tham gia của các bên liên quan trong đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam, diễn ra ở Hà Nội, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã thảo luận nhiều khía cạnh khác nhau liên quan đến chính sách và thực tiễn của đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam.

Trong đó nêu ra vấn đề công khai thông tin và các yếu tố tác động đến quá trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và ra quyết định đối với các dự án; sự tham gia của các bên liên quan và ảnh hưởng đối với quá trình ra quyết định các dự án phát triển; phân tích đối với trường hợp đề xuất dự án Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A.