Công nghiệp chế biến Hà Nội tăng trưởng cao

Chia sẻ

KTĐT - Theo Sở Công thương, sản xuất công nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước tháng 10/2010 trên địa bàn Hà Nội tăng 4,4% so với tháng trước, kinh tế nhà nước tăng 4,4% và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 6,4%.

KTĐT - Theo Sở Công thương, sản xuất công nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước tháng 10/2010 trên địa bàn Hà Nội tăng 4,4% so với tháng trước, kinh tế nhà nước tăng 4,4% và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 6,4%.

Kết quả này đưa giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn Hà Nội 10 tháng qua tăng 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó tăng cao nhất vẫn là khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 16,2%, tiếp đến là khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng 14,6%, khu vực kinh tế nhà nước tăng 8,3%.


Bà Trịnh Thị Ngân, Trưởng phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công thương đánh giá, sản xuất công nghiệp của Hà Nội 10 tháng năm nay có nhiều dấu hiệu tích cực. Nhiều ngành công nghiệp chế biến có tốc độ tăng cao hơn mức tăng chung của toàn ngành như: Sản xuất thực phẩm đồ uống (tăng 17%), sản xuất trang phục (16,4%), sản xuất thiết bị văn phòng (24%), sản xuất phương tiện vận tải khác (14,6%)... Đáng chú ý, công nghiệp chế biến tiếp tục khẳng định vai trò trọng điểm và là lĩnh vực quyết định tới tốc độ tăng chung của toàn ngành công nghiệp với tỷ trọng 95,37% và đạt mức tăng cao nhất, với mức tăng 13,9% so với cùng kỳ năm ngoái.