Công tác MTTQ cần hướng về cơ sở, gần dân, hiểu dân

Tin, ảnh: Lý Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh tại buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ ngày 30/5 về khảo sát về tình hình hoạt động của Mặt trận cơ sở.

Báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ Trịnh Duy Khỏe cho biết, trong những năm qua, MTTQ huyện bám sát định hướng của MTTQ TP và nhiệm vụ chính trị của địa phương, phối hợp với chính quyền cơ sở và các tổ chức thành viên, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó tuyên truyền Nhân dân thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và TP.
 Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh phát biểu tại buổi làm việc với MTTQ . H Chương Mỹ 30/5/2017. 
Nổi bật, năm 2016, MTTQ huyện đã góp phần hoàn thành cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; cùng đó tổ chức tốt các phong trào thi đua, thực hiện các cuộc vận động: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, kết quả toàn huyện có 8 xã đạt tiêu chí NTM, nâng tổng số toàn huyện có 18/30 xã đạt chuẩn NTM; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85,5%; tổ dân phố thôn đạt văn hóa 47%; tỷ lệ hỏa táng người quá cố đạt 51,3%; 100% khu dân cư, thôn làng tổ chức được 249 hội nghị đại biểu Nhân dân, 217 ngày đại đoàn kết toàn dân tộc, với 42.500 lượt tham dự.… MTTQ huyện Chương Mỹ chú trọng huy động nguồn lực xã hội cho các quỹ thiện nguyện: Quỹ vì người nghèo huy động đạt 1,55 tỷ đồng (vượt 50 triệu đồng); Quỹ Vì Trường Sa thân yêu: trên 526,9 triệu đồng; quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt: trên 887,8 triệu đồng… Từ nguồn các quỹ, MTTQ các xã, thị trấn đã hỗ trợ trên 940,9 triệu đồng xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ người nghèo ốm đau, vật tư sản xuất, góp phần giảm nghèo đáng kể. MTTQ huyện Chương Mỹ tham mưu cho Huyện ủy và chính quyền tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà 10 xứ, họ đạo, 54 gia đình giáo dân nghèo, trị giá 46, 9 triệu đồng, tạo mối đoàn kết trong cộng đồng dân cư lương giáo và các xứ họ đạo. 
 Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chương Mỹ Tạ Quang Được phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội. 
Hàng năm, Ban Thường trực MTTQ huyện đã phối hợp với HĐND huyện, xã tham gia phản biện vào các báo cáo phát triển kinh tế - xã hội; Đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa theo vùng chuyên canh; Kế hoạch tiếp công dân, giải quyết đơn thư; cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quản lý đất công ích, xây dựng NTM, cải cách hành chính, vệ sinh an toàn thực phẩm…; Chủ động và thực hiện hiệu quả các Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị….

Những tháng đầu năm 2017, MTTQ huyện Chương Mỹ triển khai 26 chương trình, kế hoạch, 10 hướng dẫn với các nội dung: đổi mới công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân; củng cố phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, tập trung triển khai các nhiệm vụ chính trị của TP và huyện, như: quán triệt thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XII) Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; 8 Chương trình công tác lớn của Huyện ủy… Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động như thực hiện lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam và kế hoạch của Ban Thường trực UBMTTQ TP, thực hiện 3 tháng cao điểm vận động toàn dân đền ơn đáp nghĩa kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ, cùng với chính quyền, MTTQ huyện đã vận động được 21 cơ quan, đơn vị đăng ký ủng hộ 330 triệu đồng.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đề nghị MTTQ các cấp huyện Chương Mỹ cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm tình hình, định hướng dư luận Nhân dân để mọi người hiểu và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

“Năm 2017, là năm hướng về cơ sở. Do vậy, người làm công tác Mặt trận cần phải đi sát với dân, hiểu được Nhân dân, mở rộng đoàn kết tập hợp rộng rãi Mhân dân, tạo ra cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, từ đó kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề bức xúc trong Nhân dân. Không để bị động khi có các tình huống xảy ra”, ông Vũ Hồng Khanh nhấn mạnh.

Đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cần nghiên cứu cụ thể hóa các nội dung mà trọng tâm là tạo cho người dân giúp nhau vươn lên có cuộc sống tốt hơn, xây dựng văn hóa trong việc cưới, việc tang, đảm bảo trật tự xã hội. Cần rà soát 5 nội dung của cuộc vận động để khi thực hiện, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa bàn dân cư, thôn xóm.

Đối với công tác giảm nghèo, cần quan tâm đến giảm nghèo đa chiều, để các hộ nghèo, hộ cận nghèo được MTTQ và các tổ chức thành viên quan tâm. Trong xây dựng NTM, cần chú ý theo quy định mới, MTTQ có vai trò quan trọng là lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân khi quyết định xã, huyện đạt chuẩn NTM, Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh nhấn mạnh.