Công tác tuyên giáo góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của đất nước

Theo TTXVN
Chia sẻ Zalo

Ngày 25/12, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Quang cảnh hội nghị.
Báo cáo tại Hội nghị, ông Võ Văn Phuông - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, trong năm 2017 trận địa tư tưởng của Đảng tiếp tục được giữ vững, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trường ổn định, hòa bình cho đất nước phát triển nhanh, bền vững, hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu chiến lược; tạo tiền đề vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bước vào năm 2018 - năm bản lề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
Tiêu biểu là hệ thống tuyên giáo toàn quốc đã tham mưu các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đổi mới các khâu học tập, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng trong từng lĩnh vực, từng địa bàn.
Lãnh đạo chủ chốt cấp ủy đã nêu cao trách nhiệm trong thảo luận xây dựng chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế địa phương; tiếp tục đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn đời sống chính trị, xã hội, với nhiều hình thức sinh động, thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đã đạt được; đồng thời cho rằng ngành tuyên giáo của Đảng có nhiều đóng góp xứng đáng và quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chung của cả nước. Trên cơ sở đó, ngành tuyên giáo cần tiếp tục bám sát thực tiễn cuộc sống, đổi mới sâu sắc, toàn diện phương thức, nội dung hoạt động; nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị.
Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Nhất trí với phương hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Trần Quốc Vượng đề nghị ngành tiếp tục đổi mới toàn diện, triệt để và tổ chức hoạt động tuyên truyền, nghiên cứu học tập lý luận chính trị, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương, phù hợp với từng đối tượng, thiết thực, tránh sáo rỗng, lối mòn, xa rời thực tế.

Ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh công tác tuyên giáo cần đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường hoạt động báo chí xuất bản, văn hóa văn nghệ nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò định hướng tư tưởng chính trị, định hướng nhân cách, giá trị sống, phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Cùng với đó, ngành cần có những sáng kiến tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư để lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm chủ quyền không gian, an ninh mạng trên lãnh thổ Việt Nam; chủ động thông tin tích cực trên Internet, mạng xã hội để góp phần đắc lực vào công tác đấu tranh phòng chống suy thoái, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Theo ông Trần Quốc Vượng, đấu tranh trên lĩnh vực Internet, mạng xã hội là cực kỳ khó khăn, phức tạp và lâu dài. Các địa phương như Tây Ninh vừa rồi đã có kinh nghiệm, ở Trung ương cũng đã triển khai một số biện pháp. Vấn đề là chúng ta phải có quyết tâm, quan tâm và đầu tư cho vấn đề này. Chúng ta có đội ngũ tuyên giáo đông đảo, cùng với đó là trên 800 tờ báo; cần sớm thực hiện chủ trương Quy hoạch báo chí đã được Ban chấp hành Trung ương khóa XI thông qua. Đây là chủ trương rất quan trọng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan của Đảng cần gương mẫu thực hiện trước.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, khẳng định Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ hoàn chỉnh chương trình công tác năm 2018, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng và đất nước, bám sát thực tiễn cuộc sống, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức công tác. Bên cạnh đó, ngành tuyên giáo sẽ khắc phục hiệu quả những hạn chế, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời gian tới.

Ở góc độ địa phương, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết lãnh đạo Thành ủy luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt. Bên cạnh nhiệm vụ kinh tế - xã hội, Đảng bộ thành phố luôn thấm nhuần và quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về vị trí của công tác chính trị, tư tưởng là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ...

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị.

Để biến thời cơ thành động lực, theo ông Nguyễn Thiện Nhân, cần có sự tự tin, quyết tâm đổi mới cao độ, sự đồng thuận trước hết là trong cấp ủy, bộ máy chính quyền và các tầng lớp nhân dân, sự ổn định về chính trị. Thời gian tới, TP Hồ Chí Minh cần có đề án thông tin tuyên truyền phù hợp để triển khai hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh. Đó cũng là đòi hỏi và nhiệm vụ của công tác tuyên giáo TP phải luôn đổi mới, luôn "đi trước một bước".

Trên tinh thần dân chủ, nghiêm túc, hội nghị cũng đã dành thời gian nghe các đại biểu trình bày tham luận, thảo luận về các vấn đề cần quan tâm trong công tác tuyên giáo và việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2018 bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Trong năm 2018, Ban Tuyên giáo Trung ương tập trung bám sát chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị; tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương; tăng cường dự báo tình hình, phát hiện, nắm bắt những vấn đề bức thiết trong cuộc sống để định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng tăng cường vai trò chỉ đạo đối với hoạt động báo chí-xuất bản, phát huy vai trò chủ lực của báo chí trên mặt trận tư tưởng của Đảng; tăng cường công tác chỉ đạo văn hóa, văn nghệ, xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao giá trị tinh thần cho người dân; quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần