Công trình sử dụng 30% vốn Nhà nước phải tuân thủ quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Chia sẻ

KTĐT - Phó Chủ tịch UNBND TP Hà Nội Phí Thái Bình vừa ban hành Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND Quy định một số nội dung Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn Nhà nước do UBND TP Hà Nội quản lý.

KTĐT - Phó Chủ tịch UNBND TP Hà Nội Phí Thái Bình vừa ban hành Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND Quy định một số nội dung Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn Nhà nước do UBND TP Hà Nội quản lý.

 

Quy định này quy định cả nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của các dự án sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên do UBND TP Hà Nội quản lý bao gồm vốn ngân sách Nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh và vốn đầu tư khác của Nhà nước. Riêng đối với các công trình sử dụng vốn ODA do UBND TP quản lý, nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình khác với quy định này thì thực hiện theo các quy định tại Điều ước quốc tế.

 

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại các dự án sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên do UBND TP Hà Nội quản lý. Thành phố khuyến khích các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn khác trên địa bàn Hà Nội tham khảo Quy định này để áp dụng.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần