Công ty bảo hiểm HSBC mua thêm 8% cổ phần tại Bảo Việt

Chia sẻ

KTĐT - Thỏa thuận mua thêm cổ phần này vừa được hai bên ký kết ngày 22/10, tại Hà Nội. Theo đó, HSBC sẽ nắm giữ số cổ phần tại Bảo Việt tương đương 1,88 nghìn tỷ đồng (khoảng 105,3 triệu USD).

KTĐT - Thỏa thuận mua thêm cổ phần này vừa được hai bên ký kết ngày 22/10, tại Hà Nội. Theo đó, HSBC sẽ nắm giữ số cổ phần tại Bảo Việt tương đương 1,88 nghìn tỷ đồng (khoảng 105,3 triệu USD).

Công ty Bảo hiểm HSBC (khu vực Châu Á-Thái Bình Dương) đã chính thức nâng tỷ lệ sở hữu tại Tập đoàn bảo hiểm và dịch vụ tài chính hàng đầu Việt Nam-Bảo Việt, từ mức 10% hiện nay lên 18%.

Thỏa thuận mua thêm cổ phần này vừa được hai bên ký kết ngày 22/10, tại Hà Nội. Theo đó, HSBC sẽ nắm giữ số cổ phần tại Bảo Việt tương đương 1,88 nghìn tỷ đồng (khoảng 105,3 triệu USD).

Ông Michael Geoghegan, Tổng giám đốc Tập đoàn HSBC cho biết: “Việc HSBC tiếp tục đầu tư vào Bảo Việt phù hợp với chiến lược của tập đoàn chú trọng vào các thị trường có mức tăng trưởng nhanh hơn trên thế giới đồng thời đáp ứng nhu cầu về bảo hiểm và bảo vệ tài sản của khách hàng chúng tôi ở các thị trường phát triển nhanh này”.

HSBC mua 10% cổ phần của Bảo Việt vào tháng 9/2007. Theo các điều khoản của thỏa thuận ban đầu, HSBC có quyền mua thêm 8% cổ phần của Bảo Việt từ Bộ Tài chính. Hiện nay, Bộ Tài chính đã chính thức chấp thuận việc thực hiện quyền mua thêm này thông qua hình thức phát hành cổ phiếu mới của Bảo Việt cho HSBC.

Theo đó, tổng cộng sẽ có 53.682.474 cổ phiếu mới được phát hành cho HSBC thông qua phương thức phát hành riêng lẻ để nâng tỷ lệ cổ phần nắm giữ của HSBC tại Bảo Việt lên 18%. Việc hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này phải được sự chấp thuận của cổ đông và các điều kiện khác cũng như sự phê duyệt của Ủy ban Chứng  khoán Nhà nước.

Cũng theo thỏa thuận ban đầu, HSBC tiếp tục giữ quyền ưu tiên mua thêm số cổ phần hiện do Bộ Tài chính sở hữu để nâng tổng số cổ phần nắm giữ của HSBC tại Bảo Việt lên mức 25% trong vòng 5 năm đầu tiên sau ngày ký kết thỏa thuận và mức trần sở hữu mà các công ty nước ngoài được cho phép sau thời gian đó.

Ngoài việc đầu tư chiến lược vào Tập đoàn Bảo Việt, HSBC hiện cũng nắm giữ 20% cổ phần của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), hợp tác chiến lược với Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam, đồng thời đưa vào hoạt động ngân hàng "con" 100% vốn đầu tư nước ngoài tại thị trường Việt Nam kể từ tháng Giêng năm 2009./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần