DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Công ty tài chính huy động vốn

08-05-2014 09:46
Kinhtedothi - Công ty tài chính được nhận tiền gửi của những đối tượng nào và được huy động vốn dưới hình thức nào? Minh Hà - hath@yahoo.com
Điểm a khoản 1 Điều 108 Luật các tổ chức quy định: “Công ty tài chính được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng sau đây: a) Nhận tiền gửi của tổ chức”; Như vậy, Công ty tài chính chỉ được nhận tiền gửi của tổ chức, không được nhận tiền gửi của cá nhân.

Công ty tài chính có thể huy động vốn dưới hình thức nhận tiền gửi của tổ chức; Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức; Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài; vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn.
TAG: