CPI tháng 2, Hà Nội tăng 1,3%, TP Hồ Chí Minh tăng 1%

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2013 của TP Hồ Chí Minh tăng 1% so với tháng 1 và Hà Nội tăng 1,3%.

Cụ thể tại Hà Nội, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng mạnh hơn vào tháng có Tết nhưng không cao bằng một số năm trước. Trong khi đó, tại TP Hồ Chí Minh, trong 11 nhóm hàng tính chỉ số giá tiêu dùng, có 4 nhóm hàng tăng cao, đặc biệt là nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 3,34%, nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,45%, nhóm hàng  ăn và dịch vụ ăn uống có quyền số lớn tăng 1,42%, nhóm giao thông tăng 1,35%.