Cử thành viên UBQG chống AIDS, ma túy, mại dâm

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 24/10, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1867/QĐ-TTg về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Ủy ban.

Bốn Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm gồm: Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Liên.

23 Ủy viên Ủy ban là lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan: Văn phòng Chính phủ; Bộ Công an; Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Bộ Y tế; Bộ Quốc phòng; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Công Thương; Bộ Tư pháp; Ủy ban dân tộc; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Tổng cục Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cục Cảnh sát biển.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1365/QĐ-TTg ngày 10/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ./.