Cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết lan tỏa tới đoàn viên thanh niên

Trần Thảo
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 24/11, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đai biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với sự tham dự của 114 cơ sở Đoàn trực thuộc.

  Thành đoàn Hà Nội khen thưởng, vinh danh  các cá nhân, tập thể cơ quan thông tấn báo chí có nhiều đóng góp xuất sắc trong việc tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.
Trước yêu cầu cần nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 vào thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô, Thành đoàn tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội cho gần 500 cán bộ chủ chốt của cơ quan Thành đoàn Hà Nội và đom vị, cơ sở Đoàn - Hội trực thuộc. Các đại biểu được cung cấp đầy đủ thông tin cơ bản về nội dung phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô trong Nghị quyết Đại hội. Thông qua đó, mỗi cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt sẽ là một tuyên truyền viên, báo cáo viên cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết lan tỏa tới đoàn viên, thanh niên của địa phương, đơn vị trong các phong trào thi đua hành động cách mạng, thi đua yêu nước của tuổi trẻ Thủ đô, góp phần tham gia xây dựng thành phố khởi nghiệp, văn hiến, văn minh, giàu đẹp, hiện đại.
Chương trình là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo sự thống nhất về ý chí, hành động trong các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên thúc đẩy các phong trào thi đua sôi nổi của tuổi trẻ trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TP gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.
* Trong khuôn khổ chương trình, Thành đoàn Hà Nội đã quyết định khen thưởng, vinh danh đối với 10 cá nhân và 5 tập thể của các cơ quan thông tấn báo chí đã có nhiều đóng góp xuất sắc trong việc tuyên truyền về Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đồng thời công bố, ra mắt câu lạc bộ báo cáo viên, tuyên truyền viên trẻ Thủ đô với 150 thành viên; ra mắt Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm 17 thành viên thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, đấu tranh chống lại các hoạt động "diễn biến hòa bình ”, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động đi ngược lại với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của TP Hà Nội trên thực tế và mạng xã hội.