[Cử tri hỏi, UBND TP trả lời] Không điều chỉnh mức giá bồi thường đất ao vườn trong nội thành

Văn Thanh
Chia sẻ

Kinhtedothi - Cử tri đề nghị Thành phố Hà Nội xem xét điều chỉnh mức giá bồi thường đối với đất ao vườn trong khu vực nội thành, hiện giá đền bù thấp so với giá thị trường, gây thiệt thòi cho người sử dụng đất.

Về vấn đề này, UBND TP cho biết: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai, việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.
Theo quy định tại Điều 5 Quyết định 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND Thành phố ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố, người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 75 Luật Đất đai thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định.
Bảng giá đất được UBND Thành phố ban hành trên cơ sở mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi, thu nhập từ việc sử dụng đất. Do đó, không có căn cứ để xác định giá đất nông nghiệp trong khu vực nội thành cao hơn khu vực ngoại thành.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần