Cung cấp nước và vệ sinh cấp cộng đồng cho dân nghèo đô thị

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 29/10, tỉnh Quảng Trị phối hợp với nhà tài trợ UN-HABITAT tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án cung cấp các dịch vụ cấp nước và vệ sinh cấp cộng đồng cho dân nghèo đô thị trên địa bàn Quảng Trị.

Trong khuôn khổ Chương trình nước và vệ sinh khu vực Mê Kông (MEK-WATSAN), UN-HABITAT chọn tỉnh Quảng Trị thực hiện dự án thí điểm tại thị trấn Lao Bảo và thành phố Đông Hà.

Sau đó, mở rộng dự án và ký kết 4 thoả thuận hợp tác tại 4 đô thị dự án: Thành phố Đông Hà, thị trấn Lao Bảo, thị trấn Cửa Việt, thị xã Quảng Trị và 26 xã, thị trấn vùng ven, với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 2,72 triệu USD, trong đó vốn tài trợ không hoàn lại của Liên hợp quốc UN-HABITAT là 2,17 triệu USD và vốn đối ứng là 554.750 USD.

Cung cấp nước và vệ sinh cấp cộng đồng cho dân nghèo đô thị - Ảnh 1

Sau 36 tháng triển khai thực hiện, đến nay dự án đã hoàn thành đúng tiến độ về các hợp phần chính. Theo đó, hơn 8.000 hộ dân được đấu nối cấp nước và hơn 17.000 hộ dân được xây nhà vệ sinh, với khoảng 85.000 người hưởng lợi. Thống kê các chỉ tiêu về nước sạch và vệ sinh môi trường sau khi hoàn thành dự án (9-2012) so với thời điểm khởi động dự án tại 4 khu vực hưởng lợi, dự án đã cung cấp các dịch vụ cấp nước và vệ sinh cấp cộng đồng giúp người dân, nhất là dân nghèo đô thị có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển kinh tế.

Qua đó, nâng cao tỷ lệ hộ gia đình đấu nối cấp nước và xây nhà vệ sinh, nâng cao năng lực của các bên liên quan cũng như nhận thức của cộng đồng nhằm hướng đến mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về nước sạch và vệ sinh môi trường, góp phần giúp tỉnh Quảng Trị sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.