Đã có gần 54.000 doanh nghiệp thành lập mới, cao nhất 5 năm qua

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Tổng cục thống kê từ đầu năm đến nay đã có gần 54.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, cao nhất trong 5 năm qua.

Thống kê cho thấy, trong 5 tháng đầu năm 2019 có gần 54 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, số lượng doanh nghiệp đăng ký cao nhất trong 5 năm qua.
 Ảnh minh họa
Cụ thể số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 5 tháng các năm 2015-2019 lần lượt là: 36.055 doanh nghiệp; 44.740 doanh nghiệp; 50.534 doanh nghiệp; 52.322 doanh nghiệp; 53.998 doanh nghiệp.
Kết quả này tăng 3% về số doanh nghiệp và tăng gần 30% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 12,4 tỉ đồng, tăng gần 26%.
Nếu tính chung cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký tăng thêm, trong 5 tháng đầu năm nay ước tính các doanh nghiệp bổ sung vốn đăng ký cho nền kinh tế gần 1,7 triệu tỷ đồng.
Xét theo khu vực kinh tế, trong 5 tháng đầu năm có 38.524 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, chiếm tỉ trọng cao nhất là 71% tổng số doanh nghiệp thành lập mới; có 14.722 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, chiếm 27%; có 752 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm hơn 1%.
Còn xét theo vùng kinh tế, trong 5 tháng đầu năm, hầu hết các vùng kinh tế đều có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm trước.
Đặc biệt, dẫn đầu về mức độ tăng trưởng số lượng doanh nghiệp thành lập mới là Tây Nguyên với mức tăng hơn 7% khi có 1.400 doanh nghiệp. Tiếp đó là Đồng bằng sông Hồng với mức tăng 6% khi có 16.500 doanh nghiệp; Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung cũng tăng 6% với 7.800 doanh nghiệp… Riêng vùng Trung du và miền núi phía Bắc có số doanh nghiệp thành lập mới đạt 2.000 doanh nghiệp, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước.
Riêng trong tháng 5/2019, cả nước có 10,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 127,3 nghìn tỷ đồng, giảm 28% về số doanh nghiệp và giảm 23,8% về số vốn đăng ký so với tháng trước: vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 11,9 tỷ đồng.
Trong tháng, cả nước còn có 2.461 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 9,3% so với tháng trước; 2.326 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 6,8%; có 2.089 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 9,7%; có 1.066 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 10,3%.