Đã cung cấp 707 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3,4

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 vừa được Chính phủ bạn hành cho biết có 707 dịch vụ thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017.

Danh mục gồm 707 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Trong đó, có 354 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để các bộ, ngành thực hiện trong năm 2017 và 353 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để các địa phương thực hiện trong năm 2017.
 
Đối với 354 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 4 tại bộ, ngành trong năm 2017, Bộ Quốc phòng thực hiện 6 thủ tục; Bộ Công an thực hiện 7 thủ tục, Bộ Ngoại giao thực hiện 21 thủ tục, Bộ Tư pháp thực hiện 14 thủ tục, Bộ Tài chính thực hiện 28 thủ tục, Bộ Công Thương thực hiện 12 thủ tục, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội thực hiện 12 thủ tục...
Đặc biệt, Bộ Y tế thực hiện 85 thủ tục hành chính; Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch thực hiện 74 thủ tục hành chính; Bộ Giao thông vận tải thực hiện 56 thủ tục hành chính...
Riêng với Bộ TT&TT, theo danh mục mới được ban hành, có 7 thủ tục hành chính được triển khai cung cấp trực tuyến mức 3 và 4 trong năm nay, bao gồm: Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn;
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính; Thông báo sử dụng tên miền quốc tế tại Việt Nam; Đăng ký sử dụng tên miền không dấu “.VN”; Đăng ký sử dụng tên miền tiếng Việt; và Cấp phép nhập khẩu sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấp nhập khẩu để nghiên cứu khoa học.
Trong 353 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 4 để các địa phương thực hiện trong năm nay, đa số là các thủ tục hành chính cấp tỉnh, chiếm tới hơn 89% tổng số thủ tục hành chính do cấp tỉnh thực hiện; 35 thủ tục do cấp huyện thực hiện; và 2 thủ tục được triển khai trực tuyến mức 3, 4 ở cấp xã là Cấp bản sao trích lục hộ tịch và Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
Cũng tại Quyết định 846, Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ ban hành hướng dẫn tiêu chí đánh giá, xác định thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; xây dựng và đưa vào vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2017; hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích hợp các dịch vụ công trực tuyến vào Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Bộ TT&TT có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương xây dựng, triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ và cấp tỉnh theo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện chia sẻ thông tin số theo quy định của pháp luật; xây dựng tiêu chí đánh giá, công nhận cơ quan đạt tiêu chuẩn cơ quan điện tử.